Home > Art & Design > ‘นก-ประภาวดี โสภณพนิช’ สาวสวยที่มีใจรักงานศิลปะ พาเหล่านักสะสมไปตะลุยงานประมูลที่ฮ่องกง!!

นกประภาวดี โสภณพนิช ผู้จัดการทั่วไป Christie’s Auction (Thailand) Co.Ltd. ผู้พาเหล่านักสะสมของไทยไปร่วมงานประมูลของคริสตี้ส์ ซึ่งจัดขึ้นที่ Hong Kong Convention and Exhibition Centre เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีการประมูลของสะสมจำนวน 17 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยภาพวาดจีนโบราณ เครื่องกระเบื้องจีนหายาก รวมทั้งภาพวาดและงานศิลปะต่างๆ ซึ่งสร้างสถิติใหม่ให้กับคริสตีส์เอเชีย

 

ปีนี้ถือว่างานศิลปะของศิลปินเอเชียมาแรงมากค่ะ งานประมูลที่ถือเป็นไฮไลท์ในครั้งนี้ก็คือ Asian 20th Century & Contemporary Art โดยงานศิลปะของแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นถือว่ามีความโดดเด่นมาก ซึ่งผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาก เนื่องจากได้ราคาที่สูงกว่าราคาประเมินถึง 5 เท่า นี่นับเป็นสัญญานที่บ่งบอกว่ามีความต้องการและความสนใจในตัวศิลปินในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันมากขึ้น

ฉะนั้นก็ตามคุณนกประภาวดีไปดูกันเลยว่าผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าชิ้นไหนของใครได้ราคาประมูลกันไปเท่าไหร่?!!

Wood and Rock โดย Su Shi (1037-1101)

ผลงานมาสเตอร์พีชที่มีอายุถึง 1,000 ปี มีราคาประมูลสูงถึง194,669,343 บาท ซึ่งนับว่าเป็นของที่มีราคาแพงที่สุดเท่าที่คริสตี้ส์เคยมีการประมูลมาในเอเชียเลย!!

Innocence is Overrated โดยนที อุตตฤทธิ์ (Thailand, B. 1970)

ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าลินิน ขนาด 180 x 160 เซนติเมตร ซึ่งวาดขึ้นในปี 2012 มีราคาประมูลอยู่ที่ 4,447,140 บาท

22.07.64 โดย Zao Wou-Ki (Zhao Wuji, France/China, 1920-2013)

ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 161.5 x 199.5 เซนติเมตร ซึ่งวาดขึ้นในปี 1964 มีราคาประมูลอยู่ที่ 485,418,475 บาท

Peace Doves โดย Lee Man Fong (Indonisia, 1913-1988)

ภาพวาดสีน้ำมันบน Masonite Board ขนาด 117.5 x 218 เซนติเมตร มีราคาประมูลอยู่ที่ 26,368,927 บาท

Monk โดย ถวัลย์ ดัชนี (Thailand, 1939-2014)

ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 189 x 86 เซนติเมตร วาดในปี 1964 มีราคาประมูลอยู่ที่ 7,324,702 บาท

Rickshaw โดย ถวัลย์ ดัชนี (Thailand, 1939-2014)

นก-ประภาวดี โสภณพนิช, christie, auction, antique, การประมูล, ของเก่า, ของหายาก, งานศิลปะ, jewelry, watches, wine, handbags

ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 81.5 x 100.5 เซนติเมตร มีราคาประมูลอยู่ที่ 4,813,375 บาท

Shark โดย ถวัลย์ ดัชนี (Thailand, 1939-2014)

ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 88 x 107 เซนติเมตร วาดขึ้นในช่วง 1980s มีราคาประมูลอยู่ที่ 2,615,965 บาท

Mail Station at the Bottom of Mount Megamendung โดย Raden Saleh Sjarif Boestaman (Indonisia, 1807-1880)

ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 72 x 106.5 เซนติเมตร วาดขึ้นในปี 1871 มีราคาประมูลอยู่ที่ 70,735,695 บาท

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.