เจ้าชายวิลเลี่ยม ทรงเปรียบการทำพระเกศาให้เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์เหมือน ‘ฝันร้าย’

“มันเหมือนฝันร้าย” เจ้าชายวิลเลี่ยมมีรับสั่งถึงการพยายามมัดพระเกศาทรงหางม้าให้กับเจ้าหญิงชาร์ล็อตต์