เตรียมให้พร้อมทุกด้าน ก่อนเดินทางไปชม ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เตรียมให้พร้อมทุกด้าน ทั้งการแต่งกาย เอกสารต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ควรพกติดตัว เพื่อให้การชมริ้วขบวนเป็นไปอย่างราบรื่น