HELLO! Beautiful is Giving ‘เพราะการให้คือสิ่งที่สวยงาม’

เซเลบริตี้ไทย ร่วมกับ HELLO! คัดสรรสินค้าแบรนด์เนมสุดหวงหารายได้ร่วมบริจาคเพื่อแบ่งปันความสุขกับโครงการดีๆเพื่อสังคม