เพราะเห็นคุณค่าของการรู้ภาษาที่สาม จึงตัดสินใจพักงานที่เมืองไทย เพื่อคว้าทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ณัฐฐาพร วัฒนสุขโสภณ

Marketing Manager แห่ง Carsome สตาร์ทอัพแพลตฟอร์มรับซื้อรถสัญชาติมาเลเซีย ผู้เลือกเรียนภาษาจีนถึงประเทศต้นตำรับ เพื่อต่อยอดและสร้างโอกาสให้กับตัวเอง

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS)

โรงเรียนสาธิตนานาชาติแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรก ตอบโจทย์เยาวชนรุ่นใหม่ในโลกยุค “ดิสรัปชั่น”

บอริส จอห์นสันออกมาตรการ‘ออฟฟิศ ฟอร์ ทาเลนท์’ ป้องกันสมองไหล

ผลจาก Brexit และ Covid-19 ทำให้บอริส จอห์นสันต้องผ่อนปรนมาตรการการอนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพำนักในอังกฤษได้นานกว่าเดิม