Home > Beauty & Health > Health & Wellness > ‘พ.ญ.จริยา หล่อวัฒนศิริกุล’ สร้างปณิธานแรงกล้าในภารกิจพิชิตปัญหาการมีบุตรยากจากทุกคู่สมรส 

จากเส้นทางแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จในการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์สร้างชีวิตใหม่บวกกับความต้องการอยากเห็นคู่สมรสคู่แล้วคู่เล่าที่ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากได้ถูกเติมเต็มความสุขกับคำว่า ‘ลูก’ เป็นครอบครัวสมบูรณ์แบบในฝันของหลายๆ ครอบครัวนั้น ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ ‘คุณหมอกิ๊ฟ-พ.ญ.จริยา หล่อวัฒนศิริกุล’ มีปณิธานอันแรงกล้าต่อภารกิจในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ประจำ คอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินิก (CONRADY A.R.T. CLINIC)

‘คุณหมอกิ๊ฟ-พ.ญ.จริยา หล่อวัฒนศิริกุล’ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ประจำ คอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินิก (CONRADY A.R.T. CLINIC)

อะไรคือปณิธานในการทำงานของภารกิจ ณ คอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินิก (CONRADY A.R.T. CLINIC)

“สำหรับหมอนั้น…มองว่าการมีลูกคือการเติมเต็มครอบครัว ซึ่งดีใจที่ตัวเองได้มีโอกาสดูแลคนไข้กลุ่มที่มีบุตรยากให้พวกเขาสามารถมีลูกตามใจต้องการ โดยเรามีความต้องการดูแลคนไข้ในลักษณะของการให้คนไข้เป็นศูนย์กลางหรือ patient-centric care เพื่อให้ตัวคนไข้หรือผู้รับบริการรู้ถึงปัญหาของตัวเองว่าคืออะไร การรักษาเป็นอย่างไร ทำให้สามารถปรับการรักษาได้เหมาะสมกับแต่ละคน แต่การดูแลคนไข้โดยให้คนไข้เป็นศูนย์กลางนั้น เราต้องมีทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจในแผนการรักษาแบบนี้ เข้าใจในมุมมองของคนไข้ ทำให้สามารถดูแลทั้งสภาพร่างกายและจิตใจเพื่อให้คนไข้สบายใจและลดความเครียดมากที่สุด”

อยากให้ยกตัวอย่างการรักษาแบบ patient-centric care

“ยกตัวอย่างในส่วนของคนไข้ที่ต้องการรักษามีบุตรยากด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน แล้วก็ค่อนข้างใช้เวลา ซึ่งคนไข้แต่ละคนอาจมีภาระหน้าที่ทางครอบครัวและการงานที่แตกต่างกัน ซึ่งการรักษาแบบ patient-centric care ที่มีการพูดคุยทำความเข้าใจ ให้กับความรู้กับคนไข้ทุกๆ คู่ในทุกขั้นตอน พูดคุยถึงแผนการรักษา วางแนวทางการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละรายได้อย่างตรงจุดตรงปัญหา นำสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นในการทำเด็กหลอดแก้วของครอบครัวนั้นๆ” 

ทราบว่าคุณหมอมีความมุ่งมั่นกับภารกิจผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์สร้างชีวิต ทำให้ไม่หยุดที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองแต่อย่างใด

“เพราะการรักษาทางการแพทย์ในทุกๆ ด้านเป็นการรักษาที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะ โดยเฉพาะการรักษามีบุตรยากโดยการทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปงค่อนข้างเร็ว ทำให้เราจะต้องศึกษาหาความรู้โดยการเข้าประชุมหรืออ่านวารสารต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเอง แล้วตัวหมอเองก็ได้มีโอกาสไปประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ได้พบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ซึ่งเราก็จะเอาความรู้ตรงนี้มาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาและนำมาปรับใช้กับคนไข้แต่ละราย

โดยล่าสุดก็ได้ออกเดินทางร่วมประชุมวิชาการระดับโลก ‘ASPIRE 2019’ ที่ฮ่องกง ซึ่งมีทั้งแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักพันธุศาสตร์จำนวนมากเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ค่ะ นอกจากนี้ตัวเองยังได้มีโอกาสแชร์ความรู้และความเชี่ยวชาญของเราด้วยการเป็นอาจารย์พิเศษให้กับทางวิทยาแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 

 

ผลลัพธ์จากการอัพเดตความรู้ของคุณหมอจากการประชุมระดับโลกเป็นอย่างไร

“เป็นผลลัพธ์ที่ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจเลยค่ะ ว่ากันจริงๆ คนไข้ส่วนใหญ่ที่มารับการรักษาที่ Conrady A.R.T. Clinic มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ด้านการรักษาการมีบุตรยากอยู่พอสมควรว่ามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้ว และสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้กับพวกเขาได้อย่างไร ทำให้คนไข้เข้าใจในการรักษาของ Conrady A.R.T. Clinic มากขึ้น มีความร่วมมือในการรักษามากขึ้น และสุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วย นั่นคือผลลัพธ์ความสำเร็จที่เป็นความหวังทั้งทีมแพทย์และคนไข้นั่นเอง” 

คอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินิก Conrady A.R.T. Clinic, 152 อาคารเคี่ยนหงวนเฮ้าส์ 3 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel.  +66 2494 8320 WeChat / Line ID: conrady_art_clinic , E-Mail:  service@conrady.co.th

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.