Home > Beauty & Health > Health & Wellness > IVF > รู้จักการทำ ‘Egg Freezing’ อยากมีลูกตอนอายุเท่าไหร่ ก็ไม่ใช่ปัญหา

ถึงแม้คำว่า “มีลูกเมื่อพร้อม” จะต้องการสื่อความหมายไปในเรื่องความสามารถในการเลี้ยงดูเป็นหลัก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ความพร้อมทางร่างกายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะในทุกเดือนเซลล์ไข่ในร่างกายผู้หญิงจะฝ่อและสลายตัวไปกว่า 1,000 ใบ และเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆ ในทุกเดือน โดยไม่สามารถผลิตใหม่ได้ ดังนั้นผู้หญิงที่วางแผนตั้งครรภ์ในช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป จึงเริ่มให้ความสนใจเทคโนโลยี “การฝากไข่” ( Egg Freezing )

การฝากไข่ คืออะไร ?

การเก็บรักษาเซลล์ไข่โดยการแช่แข็ง หรือ การฝากไข่ คือการใช้สารรักษาความเย็นมาทดแทนน้ำที่มีอยู่เดิมในเซลล์เพื่อลดอุณหภูมิ จึงสามารถป้องกันความเสื่อม และช่วยรักษาความแข็งแรงของเซลล์ไข่ไว้ได้ โดยช่วงอายุที่เหมาะสำหรับการฝากไข่ที่สุดคือ 25-35 ปี ในผู้ที่อายุมากกว่านี้จำนวนไข่อาจมีไม่เพียงพอ และไข่อาจมีสภาพไม่สมบูรณ์พอที่จะเก็บได้

ขั้นตอนการฝากไข่

ขั้นตอนในการทำ Egg Freezing เริ่มจากการประเมินสุขภาพภายในมดลูกและรังไข่ เพื่อตรวจสอบสภาพของไข่ รวมถึงต้องมีการตรวจเลือด เพื่อคำนวณปริมาณฮอร์โมนในการฉีดกระตุ้นให้ไข่โตเต็มวัย

เมื่อเริ่มการฉีดยากระตุ้นไข่ไปได้สักระยะ แพทย์จะติดตามการเจริญเติบโตของไข่โดยการอัลตร้าซาวด์ ซึ่งอาจมีการปรับปริมาณยาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยเมื่อไข่มีขนาดที่ต้องการแล้ว แพทย์จะฉีดยากระตุ้นให้ไข่ทุกฟองตกลงมา

หลังจากนั้น 36 ชั่วโมง จึงจะถึงเวลาในการเก็บไข่ โดยใช้เข็มดูดเซลล์ไข่ออกมาทางช่องคลอด และนำไปคัดแยกคุณภาพ จนได้เซลล์ไข่ตามที่ต้องการ จึงนำมาจัดเก็บในไนโตรเจนเหลว เพื่อคงสภาพไข่ไว้ จนกว่าจะมีการนำออกมาใช้งานจริง โดยการทำ IVF (In Vitro Fertilisation) หรือ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)

Egg Freezing

การฝากไข่ มีผลข้างเคียงไหม ?

การฝากไข่หรือ Egg Freezing ถือว่ามีความปลอดภัยสูง และผลข้างเคียงน้อยมาก มีเพียงอาการท้องอืดในบางรายเท่านั้น และสามารถทำได้ในทุกคน แต่ในผู้ที่มีประวัติโรคมะเร็งทั้งของตนเองและคนในครอบครัว ควรแจ้งแพทย์เพื่อระมัดระวังในการให้ฮอร์โมนกระตุ้น

ในขณะเดียวกันควรเลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเซลล์ไข่ ซึ่ง HELLO! ได้ลิสต์แพ็กเกจและโรงพยาบาลที่น่าสนใจ พร้อมด้วยราคามาให้แล้ว จะเป็นที่ไหนบ้าง เช็กดูได้เลย

  • แพ็กเกจเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด พร้อมแช่แข็งไข่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ราคา 100,000 บาท
  • โปรแกรมการแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ราคา 250,000 บาท
  • แพ็กเกจแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ราคา 97,200 บาท
  • โปรแกรมฝากไข่ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ราคา 198,000 บาท
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.