Home > Beauty & Health > Health & Wellness > แก้ปัญหาพ่อแม่ยุคใหม่มีลูกยาก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองจัดงานให้ความรู้เรื่อง IVF

ปัญหาจำนวนประชากรลดลงและสังคมผู้สูงอายุ กลายเป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบ และหนึ่งในปัญหาประชากรที่ลดลงนั้นมีส่วนมาจากปัญหาภาวะมีบุตรยาก ซึ่งพบทั้งในคู่รักที่ยังอายุน้อย จนถึงคู่แต่งงานหลายคู่ที่ตัดสินใจเพิ่มสมาชิกครอบครัวเมื่อตอนอายุมากขึ้นก็ตาม ทาง รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดงานให้ความรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรม IVF (In-vitro Fertilization หรือการทำเด็กหลอดแก้ว) เพื่อตอบความต้องการในการมีบุตรของพ่อแม่ยุคใหม่

ภายในงาน ‘ปลดล็อกเทคนิคการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยนวัตกรรม IVF’ ได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ‘ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์’ มาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงความต้องการมีบุตรในปัจจุบันและปัญหาที่เหล่าคู่สมรสต้องเผชิญ

ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กล่าวว่า “ในปัจจุบันมีคู่สมรสทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามารับคำปรึกษาและรักษาภาวะมีบุตรยากเพิ่มมากขึ้นด้วยหลายปัจจัย อย่างเช่น สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ทำให้หลายคู่พร้อมที่จะมีบุตรเมื่อตอนอายุมากขึ้น หรือพบปัญหาสุขภาพ มีโรคประจำตัวต่างๆ ที่ส่งผลให้ความสามารถในการมีบุตรเองตามธรรมชาติลดลง หรือมีความกังวลว่าเมื่อตั้งครรภ์แล้วจะมีความเสี่ยงสูงที่บุตรจะมีปัญหาโรคทางพันธุกรรม ทั้งหมดนี้ทำให้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ และนวัตกรรมการทำ IVF จึงเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน”

อย่างที่ดร.ฐิติพงศ์กล่าวไปว่าทาง รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะมีบุตรยาก ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Excellent IVF Center) จึงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อช่วยให้คำปรึกษาและดูแลคนไข้อย่างเต็มที่ที่สุด ไม่ว่าจะด้วยทีมแพทย์มากประสบการณ์ นักวิทยาศาสตร์ จนถึงพยาบาลและบุคลากรที่พร้อมทำการรักษา เมื่อผนวกรวมกับเทคโนโลยีขั้นสูงและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย จึงทำให้ศูนย์เวชศาสตร์แห่งนี้สามารถแก้ไขปัญหาภาวะผู้มีบุตรอยากได้อย่างตรงจุด

รพ.ธนบุรี IVF
‘ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โดยขั้นตอนการตรวจและรักษาของศูนย์เวชศาสตร์ด้านการเจริญพันธุ์ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จะเริ่มจากการตรวจประเมินความเสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยาก หลังจากนั้นแล้วยังสามารถช่วยให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนมีบุตร รวมถึงยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช เพื่อช่วยให้การรักษากรณีจำเป็นต้องทำการผ่าตัดก่อนเข้าสู่ระบบการทำ IVF เพื่อยกระดับโอกาสความสำเร็จของการทำเด็กหลอดแก้วอีกด้วย

นอกจากการเตรียมตัวว่าที่คุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมที่สุดแล้ว ศูนย์เวชศาสตร์ยังมีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมตัวอ่อน ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของการทำเด็กหลอดแก้วเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เด็กที่เกิดจากการทำ IVF มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุด

อีกหนึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมให้ความรู้ในงานก็คือ ‘พญ.วีณา ครุฑสวัสดิ์’ สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้วเพิ่มเติมว่า “การแก้ปัญหาที่ถูกจุดจะช่วยให้คู่สมรสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์มากขึ้นในการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ IVF (In-vitro Fertilization) ปัจจุบันนี้นอกจากการที่ผู้หญิงมีบุตรที่อายุมากขึ้น จะส่งผลให้มีบุตรยากและมีโอกาสแท้งมากขึ้นแล้ว สภาพแวดล้อมมลพิษสารเคมีต่างๆ ก็ส่งผลต่อความสามารถในการมีบุตรทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ดังนั้นการเข้ารับคำปรึกษาเมื่อวางแผนจะมีบุตรจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการประเมินปัญหาและความเสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยาก”

“โดยจะมีการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อในผู้ชายด้วยระบบคอมพิวเตอร์(CASA) และหาเปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของอสุจิระดับดีเอ็นเอ (Sperm DNA fragmentation) หากมีปัญหาก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษ (Sperm MACs) ในการคัดเลือกอสุจิที่มีคุณภาพดีมาปฏิสนธิกับไข่ นอกจากนี้ในฝ่ายหญิงจะมีการตรวจอัลตราซาวน์ทางนรีเวช ตรวจหาความผิดปกติของมดลูก หรือรังไข่ และเจาะเลือดตรวจฮอร์โมนการทำงานของรังไข่ด้วย”

คุณหมอวีณาเล่าต่อไปว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้วแล้ว ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายที่สามารถช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้ ยกตัวอย่างเช่น การฟื้นฟูรังไข่ด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP) ในกรณีรังไข่เสื่อม หรือการทำ ERA Testing เพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการย้ายตัวอ่อน เป็นต้น

นอกจากนี้ทางศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ยังมีเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน PGT (Preimplantation Genetic Testing) ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในการตรวจคัดกรองโครโมโซมของตัวอ่อน ช่วยให้การทำเด็กหลอดแก้วมีอัตราความสำเร็จสูงขึ้น เพราะเมื่อเราคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุดแล้ว โอกาสสำเร็จย่อมสูงกว่าการย้ายตัวอ่อนที่เราไม่ทราบผลโครโมโซม ยิ่งไปกว่านั้นเราจะมั่นใจได้ว่าการตั้งครรภ์จะดำเนินไปอย่างดี ลดความเสี่ยงในการแท้ง ตลอดจนคลอดทารกที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีความผิดปกติทางโครโมโซม ดังนั้นการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว จึงถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์และช่วยแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.