Home > Beauty & Health > Health & Wellness > บี.กริม รุกหนักธุรกิจเฮลท์แคร์ ลุยเปิด “พรีโมแคร์” คลินิกใกล้บ้าน เข้าถึง และครอบคลุม

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมรุกธุรกิจเฮลท์แคร์อย่างเต็มที่ในปีนี้ ด้วยการเปิดตัวคลินิก “พรีโมแคร์” (PrimoCare Medical) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเป็นสาขาต้นแบบ ณ อาคารไวท์เฮ้าส์ บี.กริม สำนักงานใหญ่ ถ.กรุงเทพกรีฑา ครอบคลุมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตลอดจนตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, โรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ ยังมีให้บริการจิตบำบัด, กายภาพบำบัด, โภชนบำบัด รวมถึงการดูแลและแนะนำทุกองค์ประกอบสุขภาพของแต่ละบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปี


จุดเด่นของพรีโมแคร์ คือ การมีแนวคิดที่คำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การให้บริการตรวจโรค แก้ไขปัญหาอาการเล็กน้อย โดยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ เปรียบเสมือน “คลินิกใกล้บ้าน” ที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใส่ใจ ใกล้ชิด ในกรณีที่ผู้เข้ารับการรักษามีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทาง คลินิก “พรีโมแคร์” ก็สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง หรือโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการไปรักษาต่อได้ พร้อมระบบการส่งต่อข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


“บี.กริม ลงทุนในธุรกิจนี้ เพราะเราเชื่อมั่นว่า สุขภาพที่ดี ต้องเริ่มต้นจากการรู้จักดูแลร่างกายอย่างองค์รวม เน้นการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เราต้องการเปลี่ยนรูปโฉมการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันก่อนเกิดโรค เพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน การเปิด พรีโมแคร์ ให้เป็นคลินิกใกล้บ้าน จึงเป็นเสมือนการมีแพทย์ประจำตัวที่สามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพต่างๆ แก่ทั้งครอบครัว ให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว


สำหรับการรุกสู่ธุรกิจสุขภาพของ บี.กริม มาจากรากฐานที่แข็งแกร่งของ บี.กริม จากประวัติศาสตร์การดำเนินธุรกิจ 143 ปีในประเทศไทย ที่เริ่มต้นด้วยการเปิดร้านขายยาตำรับตะวันตก ชื่อ “สยามดิสเป็นซารี่” ขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จนได้รับความนิยมและยอมรับในราชสำนัก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น “ร้านยาหลวง”

นอกจากนี้ โมเดลธุรกิจของ “พรีโมแคร์” ยังสะท้อนค่านิยม 4Ps ขององค์กร คือ Pioneering Spirit (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์), Positivity (ทัศนคติที่ดี), Partnership (ความร่วมมือ), Professional (ความเป็นมืออาชีพ) ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับคนไทยและสังคมไทย โดยเน้นการสร้างพันธมิตร และความเป็นมืออาชีพด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านระบบการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลต่างๆ ในการคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาประจำที่คลินิก รวมถึงแพทย์ที่ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ

ปัจจุบันคลินิก “พรีโมแคร์” (PrimoCare Medical) เปิดให้บริการที่อาคารไวท์เฮ้าส์ บี.กริม สำนักงานใหญ่ ถนนกรุงเทพกรีฑา ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพและตรวจโรคทั่วไป และตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง โดยทีมแพทย์และพยาบาล ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. นอกจากนี้ ยังมีให้บริการ “จิตบำบัด” ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-12.00 น. และกายภาพบำบัด ทุกวันพุธและศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น. รวมถึงบริการโภชนบำบัด ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ โดยให้การดูแลและแนะนำทุกองค์ประกอบสุขภาพของแต่ละบุคคล, ตรวจสุขภาพประจำปี และบริการฉีดวัคซีน

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.