Home > Beauty & Health > Health & Wellness > ไขข้อสงสัยความผิดปกติบนผิวแบบไหนเข้าข่าย ‘มะเร็งผิวหนัง’

แม้การอุบัติของ มะเร็งผิวหนัง ในประเทศไทยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโรคผิวหนังหรือโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ แต่ถือเป็นอีกหนึ่งโรคใกล้ตัวที่ไม่ควรปล่อยปละละเลย พญ.จันทณัชธน์ วิทวัสชัยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตจวิทยา จาก ศูนย์ผิวหนังเลเซอร์และความงาม โรงพยาบาลสุขุมวิท ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนังว่า

“มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด และแต่ละชนิดมีความรุนแรงต่างกัน โดยมะเร็งที่พบได้บ่อย ๆ มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ Basal Cell Carcinoma (เบซัล เซลล์ คาร์ซิโนมา), Squamous Cell Carcinoma (สเควมัส เซลล์ คาร์ซิโนมา) และ Malignant Melanoma (มาลิกแนนต์ เมลาโนมา) ซึ่ง 2 ชนิดแรกเป็นมะเร็งที่ส่วนใหญ่ไม่อันตรายถึงชีวิต แต่ชนิดสุดท้ายค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากเป็นชนิดที่ชอบกระจายไปต่อมน้ำเหลือง และอวัยวะอื่น ๆ เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้”

©freepik

ลักษณะของมะเร็งผิวหนัง ชนิดต่าง ๆ

Basal Cell Carcinoma (เบซัล เซลล์ คาร์ซิโนมา)

มะเร็งผิวหนังชนิดนี้เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด มีลักษณะหลากหลาย ตั้งแต่เป็นตุ่มสีชมพู – แดง ไปจนถึงสีดำ บางครั้งอาจพบเป็นเพียงก้อนเนื้อสีชมพูกลม ๆ แต่บางรายก็เป็นตุ่มมีแผลแตก ค่อนข้างโตช้า ทว่าอาจใหญ่ถึงประมาณ 3-4 เซนติเมตร เนื่องจากมีลักษณะหลากหลายและโตช้า จึงทำให้หลายคนไม่ทันสังเกตว่าเป็นมะเร็ง

Squamous Cell Carcinoma (สเควมัส เซลล์ คาร์ซิโนมา)

ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นปื้นสีแดง มีสเก็ดแตกเป็นแผลได้ บางครั้งอาจเป็นสีน้ำตาล – ดำ มีโอกาสพบน้อยกว่าชนิดแรก

Malignant Melanoma (มาลิกแนนต์ เมลาโนมา)

ชนิดนี้รุนแรงที่สุด มีลักษณะเป็นตุ่มสีดำ – น้ำตาลเข้ม คล้ายไฝ ขี้แมลงวัน หรือกระ บางกรณีเกิดจากไฝที่มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไป มีรูปร่างแปลก ๆ ขอบไม่เรียบ

©Aiony Haust / unsplash

สาเหตุของ มะเร็งผิวหนัง

  • กรรมพันธุ์ หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็น มะเร็งผิวหนัง จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังมากขึ้น นอกจากนี้ความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่าง ยังอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วย
  • เชื้อชาติ การอุบัติของโรคมะเร็งผิวหนังมักพบในคนยุโรปมากกว่าคนเอเชีย
  • อายุที่มากขึ้นทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น
  • การโดนแดดสะสม หรือการโดนแดดจัด ๆ จนเกิดอาการซันเบิร์น มีตุ่มน้ำเกิดขึ้น
  • การได้รับสารกัมมันตภาพรังสี หรือรังสีรักษา
©stefamerpik / Freepik

ความผิดปกติบนผิวแบบไหนที่เข้าข่าย มะเร็งผิวหนัง หรือควรปรึกษาแพทย์

  • กระ ไฝ หรือขี้แมลงวัน มีหน้าตาเปลี่ยนไป ขยายขนาดเร็ว ขอบไม่เรียบ หรือแตกเป็นแผล
  • มีตุ่มหรือมีก้อนที่บริเวณผิวหนังเป็นบริเวณนาน มากกว่า 1 – 2 เดือนขึ้นไป
  • มีประวัติเสี่ยง เช่น มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือทำงานกลางแดดนาน ๆ ควรตรวจคัดกรองเป็นประจำ

Credit Photos : ©freepik, ©Aiony Haust / unsplash, ©stefamerpik / Freepik


อ่านเกี่ยวกับ HEALTH & BEAUTY เพิ่มเติม :

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.