‘มะปราง’ สุดภูมิใจ ‘น้องจาร์’ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ คอยดูแลทุกคนในบ้าน

คุณแม่ ‘มะปราง-ปัทมวดี เสนาณรงค์’ สุดหวงคุณลูกหนุ่มหล่อไม่อยากให้ ‘น้องจาร์’ ไปเรียนไกลบ้าน