ยิ่งกว่าละคร ! เส้นทางสู่วิถีสตรีผู้ทรงอิทธิพลในโลกแฟชั่นของ ‘ออม-ดิษยา สรไกรกิติกูล’

โรงเรียนแฟชั่นในฝันที่เธอต้องเผชิญกับเพื่อนสุดแสบและอาจารย์ที่ดุระดับ 10