เผยหมดเปลือก ‘ปิยะ – ปราณี ตันติเวชชยานนท์’ กับเรื่องราว..กว่าจะมาเป็น Super Rich ในวันนี้

เปิดบ้านเชิงดอยแม่สลองของนักธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินระดับประเทศ 'คุณปิยะ - คุณปราณี ตันติเวชชยานนท์' และครอบครัวกับเรื่องราว..กว่าจะมาเป็น ‘ซุปเปอร์ริช 1965’ ในวันนี้