กีฬากับการพัฒนาความคิด! ‘คุณกบ-วิไล อิสสระ’ แม่ผู้สรรค์สร้างจินตนาการ

แนวคิดต่อยอดชีวิตและพัฒนาความคิดไปพร้อมๆกัน เคล็ดลับการเลี้ยงลูกสู่ความสำเร็จของครอบครัวบ้านอิสระ

เหตุผลสำคัญเรื่องการศึกษาของ ‘น้องมายู’ ที่พ่อหนุ่ม-แม่เมย์เลือก ต้องเป็นโรงเรียนนานาชาติ!!

เผย 2 ความต้องการของคนเป็นพ่อแม่ กับ HARROW INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK โรงเรียนที่น้องมายูเลือก!!!