ห้องเรียนข้ามไทม์โซนของ ณชนก – อิทธิฤทธิ์ รัตนทารส และฤทธิ์ตวัน – ฤทธิ์ธิดา อัมพุช

ติดตามได้ในนิตยสาร HELLO! Education ประจำเดือนกันยายน  2563

หรือดาว์นโหลดฉบับดิจิตอลได้ที่  www.ookbee.com , www.