VERSO INTERNATIONAL SCHOOL การเรียนรู้แห่งอนาคตที่มุ่งพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนทุกช่วงวัย

ไม่เพียงแต่เป็นโรงเรียน แต่ VERSO INTERNATIONAL SCHOOL มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทุกด้านของนักเรียน

16 โรงเรียนกวดวิชา ที่ HELLO! ขอแนะนำ หลักสูตรแน่น บรรยากาศสนุกสนาน

ความรู้แน่นๆ ไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียน เรียนเสริมหลักสูตรเพิ่มความรู้และความมั่นใจ ด้วยสถานที่กวดวิชา 16 แห่ง

นักเรียนไทยใน Brighton College สอนนักเรียนอังกฤษให้พนมมือไหว้ รับมือโควิด 19

เพื่อเป็นการชะลอการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ช้าลงสักระยะ ชาวอังกฤษและชาวตะวันตกพากันปรับเปลี่ยนการทักทายขนานใหญ่ จากการสวมกอดเป็นการไหว้และนมมัสเตแทน

ผู้จุดประกายให้ดนตรีชนเผ่ากลายเป็นดนตรีนอกกระแสที่มียอดรีชเป็นแสน ศิรษา บุญมา

สัมผัสแนวคิดในการทำธุรกิจดนตรีเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้ชนเผ่าภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเอง

กุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ และน้องเป่าเปา การเรียนรู้ไม่เคยหยุดแค่ในห้องเรียน

น้องเป่าเปา กับกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียนมากถึง 7 อย่าง แต่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่น้องร้องขอเอง

ส่งมอบความรักการเรียนรู้ด้วยหลักสูตร EYFS ที่ The Apple Tree International Kindergarten

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเวลาคุณภาพ ให้ทุกช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ มีแต่ความสนุกสนานเหมาะสมกับวัยเริ่มต้นการเรียน!!!