ตามติดเส้นทางการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ

นอกจากราชวงศ์อังกฤษจะต้องทรงร่ำเรียนวิชาการแล้ว สำหรับทักษะชีวิตก็ต้องทรงเรียนรู้เทคนิคการขับรถให้รอดพ้นจากสถานการณ์คับขัน

เผยรายชื่อสถาบันศึกษาราชวงศ์อังกฤษทั้ง 3 รุ่น จากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ถึงเจ้าชายจอร์จ

จากพระอัยกา จนถึงเจ้าชายวิลเลียม และพระราชนัดดาเจ้าชายเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์อังกฤษ ทรงเรียนที่ไหนกันบ้าง