วรรณพร พรประภา ภูมิสถาปนิก ผู้สร้างโรงแรมชั้นนำระดับโลก

“บุคคลที่เป็นต้นแบบให้อยากเป็นภูมิสถาปนิกคือศาสตราจารย์เกียรติคุณ เดชา บุญค้ำ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์”