โปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพระกตัญญูกตเวทิตา มาแต่รัชกาลก่อน สืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

ย้อมชม 10 พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และในโอกาสนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ HELLO! ได้รวบรวม 10 พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันมาให้ชมกัน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระราชโอรส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชธิดาพระองค์โต ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานแข่งขันว่าว ณ งานกาชาด ร่วมกับพระราชมารดา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏสันถารกับนักเรียนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลีย ใน พ.ศ. 2513

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงพยาบาล ในจังหวัดกาฬสินธุ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 73 พรรษาของพระราชบิดา โดยพระองค์ประทับในรถยนต์พระที่นั่งร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2543

ทรงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ Bike for Mom โดยทรงจักรยานนำขบวนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน พ.ศ. 2558

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงทำแคมเปญปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง ใน 2558 นั้น พระองค์ยังทรงจักรยานนำขบวนปั่น Bike fo Dad ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 
CR: Getty Images

ดัชเชสเคตและดัชเชสเมแกน กลับมาทรงออกงานคู่กันอีกครั้งที่วิมเบิลดัน

ส่องความสนิทสนมของดัชเชสเคต ดัชเชสเมแกน และพิพพา มิดเดิลตัน ที่เสด็จไปทอดพระเนตรการแข่งขันเทนนิสรอบชิงหญิงเดี่ยววิมเบิลดันเป็นครั้งที่ 2

ดัชเชสเคตและดัชเชสเมแกน ทรงพาพระโอรสธิดาทอดพระเนตรพระสวามีแข่งโปโล

ทรงสนุกสนาน! ชมความน่ารักของสมาชิกราชวงศ์ตัวน้อย เมื่อต้องเสด็จไปทรงเชียร์พระบิดา เจ้าชายวิลเลี่ยม และเจ้าชายแฮร์รี่ แข่งขันโปโลการกุศุลของคิง พาวเวอร์