พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงนำศิลปินเยี่ยมชมคอลเลกชั่นเสื้อผ้า

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานวโรกาสให้เหล่าศิลปินเข้าเฝ้า ชมคอลเลกชั่นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ S’HOMME

3 ราชวงศ์ของโลก ประทานความสุขแก่พสกนิกรของพระองค์ผ่าน ส.ค.ส.

ความน่ารักของสามราชวงศ์ผ่าน ส.ค.ส ที่พิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมคำอวยพรจากพระราชหฤทัยเพื่อพระราชทานสู่ชาวราษฎร์