สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จฯในพิธีเปิดศูนย์ดูแลช้าง

ทรงทอดพระเนตร ‘เอลิซาเบธ’ ช้างเพศเมียที่ถูกตั้งชื่อขึ้นหลังจากวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 90 พรรษา