เลโอนอร์ ว่าที่สมเด็จพระราชินีนาถที่อายุน้อยที่สุด

เลโอนอร์ เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปนและสมเด็จพระราชินีเลตีเซียแห่งสเปน

ชม 10 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล สะท้อนเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่า

กษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดของสหราชอาณาจักร

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงสร้างประวัติศาสตร์ เป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดของสหราชอาณาจักร