ชม 10 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล สะท้อนเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่า

กษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดของสหราชอาณาจักร

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงสร้างประวัติศาสตร์ เป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดของสหราชอาณาจักร

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโดดเด่นด้วยสไตล์อันคลาสสิค

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระสิริโฉมงามเด่นในงานปารีส แฟชั่นวีคปี ในช่วง Fall/Winter 2015/2016 และ Spring/Summer 2016

มกุฎราชกุมารีวิกตอเรียแห่งสวีเดน กับฉลองพระองค์ที่สะท้อนพระอุปนิสัยเรียบง่าย

แม้จะทรงเป็นองค์รัชทายาท แต่มกุฎราชกุมารีวิกตอเรียมีพระอุปนิสัยเรียบง่ายติดดิน