เจ้าหญิงเอสเตลล์แห่งสวีเดน ทรงโอบพระอนุชาอย่างอบอุ่นในพระรูปชุดใหม่

เจ้าหญิงทรงฉายพระรูปกับเจ้าชายออสการ์ พระอนุชาพระชันษา 3 เดือนในพระองค์ ในโอกาสฉลองวันชาติสวีเดน