63 ปี แห่งเทศกาลออกร้านนานาชาติครั้งใหญ่ที่สุดของสมาคม”ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดงาน

การเสด็จเยือนเอเชียครั้งแรกของสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่หก

ราชสำนักญี่ปุ่นเปิดประตู “พระราชวังต้องห้าม” ต้อนรับการเสด็จเยือนของกษัตริย์และพระราชินีสเปนอย่างสมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ

พสกนิกรเนืองเแน่น เริ่มต้นสู่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช