พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานเปิดงาน “รอยัล โปรเจ็กต์ มาร์เก็ต”

รวมสุดยอดผลผลิตจากการเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวเขา จากไร่ฝิ่นสู่เกษตรอย่างยั่งยืน

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ทรงไว้ทุกข์ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทรงไว้ทุกข์เป็นเวลาสามวัน