ภาพประวัติศาสตร์ ! รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์