3 ราชวงศ์ของโลก ประทานความสุขแก่พสกนิกรของพระองค์ผ่าน ส.ค.ส.

ความน่ารักของสามราชวงศ์ผ่าน ส.ค.ส ที่พิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมคำอวยพรจากพระราชหฤทัยเพื่อพระราชทานสู่ชาวราษฎร์