ของพระราชทานแห่งราชสกุลอิศรเสนา ในการดูแลของพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

พระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ ยังคงคุ้มศีรษะลูกหลาน ‘อิศรเสนา’ ผ่านของพระราชทานแทนพระองค์

เคล็ดลับแห่งศาสตร์แห่งอัญมณีของ ตระการตา ศรีวิกรม์

ไม่ใช่แค่ความสามารถในการคัดสรรทั้งเพชรและพลอยน้ำงามเท่านั้น คุณแม็กซี่ยังมีความสามารถทางด้านการออกแบบเครื่องประดับอีกด้วย