คุณต่อ-ภูมิพัฒน์ และคุณเก๋-โสพิณ รองรัตน์ ชวนชิมเมนูไข่สุดพิเศษที่ THE HEN AND THE EGG

ร้านอาหารกลางกรุงสไตล์ Farm Cottage ที่มีเชฟเหน่ง พงษ์ศิริ อาจหาญ เชฟกระทะเหล็ก มาร่วมสร้างสรรค์เมนู