สมาชิกราชสกุล และเซเลบริตี้กว่า 600 ท่าน เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
สมาชิกราชสกุล และเซเลบริตี้กว่า 600 ท่าน เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
Celebrity News

สมาชิกราชสกุล และเซเลบริตี้กว่า 600 ท่าน เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร

สมาชิกราชสกุล และเซเลบริตี้กว่า 600 ท่าน เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ เมื่อ สมาชิกราชสกุล และเซเลบริตี้กว่า 600 ท่าน ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยมีสมาชิกราชสกุลต่างๆ และเหล่าเซเลบริตี้ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ดังนี้ค่ะ

ม.ร.ว.รังษิพันธ์ - ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ตัวแทนราชสกุลยุคล ร่วมเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี นำทีมผู้บริหารไทยเบฟฯ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร

 

สมาชิกราชสกุลม.ล.เยาวภา - ม.ล.ฐิติประภา รังสิต

 

สมาชิกราชสกุลม.ล. ประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ, ม.ล.ปิยลดา (เทวกุล) ทวีปรังษีพร และม.ล.อรทัย เทวกุล

 

สมาชิกราชสกุลสุทธาจรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และม.ล.กฤติกา โลหะชาละ (รพีพัฒน์)

 

ศิธาสา - สิรินดา กาญจนะวิชัย ณ อยุธยา

 

ตัวแทนราชสกุลยุคล นำโดย ม.ร.ว.รังษิพันธุ์ ยุคล

 

ตัวแทนราชสกุลบริพัตร นำโดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

 

ตัวแทนราชสกุลตัวแทนราชสกุลอาภากร

 

(จากซ้าย) ม.ล.จีริเนตร กิติยากร, คุณเนตรนภา กิติยากร ณ อยุธยา, ม.ล.ภัทรสุดา กิติยากร, ม.ล.สราลี กิติยากร, ม.ล. สิริณา จิตตาลาน, ม.ล. อรนิช กิติยากร, ม.ล.จีริหทัย กิติยากร และม.ล.ปวริศร์ กิติยากร

 

พล.ท.ศยาม - ม.ร.ว.อภิรดี จันทรวิโรจน์

 

คุณวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์

 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล และ ม.ล.อภิมงคล โสณกุล

 

คุณธนันต์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา

 

คุณวริศ - น.ท.วรปรีชา และคุณกวิน กมลาสน์ ณ อยุธยา

 

ม.ล.ปิยลดา (เทวกุล) ทวีปรังษีพร

 

ร้อยโทภวัตพงศ์ เทวกุล ณ อยุธยา

 

คุณหฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา และม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์

 

คุณพัณณิตา ณ.ส. สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

 

ม.ล.จีริเนตร กิติยากร และคุณเนตรนภา กิติยากร ณ อยุธยา

 

คุณทิพยจันทน์-คุณลภัส หัสดินทร ณ อยุธยา, คุณกรินทรัตน์ โกมุทบุตร และคุณพิชญดา หัสดินทร ณ อยุธยา

 

พล.อ.ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา

 

.ม.ล.รังษิธร ภาณุพันธุ์

 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมาชิกราชสกุลและเหล่าเซเลบริตี้ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีอีกหลายท่าน รวมถึงประชาชนและองค์กรอีกมากมาย ที่ร่วมแสดงความภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน