ปลื้มปิติ! สมาชิกราชสกุลพร้อมใจกันร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 10
ปลื้มปิติ! สมาชิกราชสกุลพร้อมใจกันร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 10
Celebrity News

ปลื้มปิติ! สมาชิกราชสกุลพร้อมใจกันร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 10

สมาชิกราชสกุลพร้อมใจกันเดินทางร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ครอบครัวสมาชิกราชสกุลทุกมหาสาขา พร้อมใจกันร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา และ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

ม.ล.อรณิช-ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร

ม.ร.ว.ดิลก-จุฬาลักษณา วรานนท์ จุฑาธุช

ณกุล ยุคล ณ อยุธยา, ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล อุบลเดชประชารักษ์ และม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล

ณัฏฐพร (สิงหะ) เอื้อมพรวนิช และ ภราไดย สุวรรณรัฐ

ตัวแทนจากราชกุลไชยยันต์

ตัวแทนจากราชสกุลกำภู

ม.ล.วิฏราธร จิระประวัติ และ ม.ล.รจราธร ณ สงขลา

ม.ล.ธีรเชษฐ์ โสณกุล และ กุลศรา โสณกุล ณ อยุธยา

ตัวแทนจากราชสกุลกุญชร

ม.ล.วรภานัน บริพัตร และ พลโท ม.ร.ว.วโรรส บริพัตร

ม.ล.พลอยนภัส ดิศกุล ลีนุตพงษ์ และ ม.ล.อรดิศ ดิศกุล สนิทวงศ์

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยประชาชน ที่มาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ทุกครอบครัวของสมาชิกราชสกุลต่างตื่นเต้นที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งสมาชิกราชวงศ์ และความงามของขบวนเรืออันยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย