วินาทีแห่งความสุขที่ไม่อาจลืมเลือน ภายในคอนเสิร์ต ‘Music is My Life’
วินาทีแห่งความสุขที่ไม่อาจลืมเลือน ภายในคอนเสิร์ต ‘Music is My Life’
Celebrity News

วินาทีแห่งความสุขที่ไม่อาจลืมเลือน ภายในคอนเสิร์ต ‘Music is My Life’

วินาทีแห่งความสุขที่ไม่อาจลืมเลือน ภายในคอนเสิร์ต 'Music is My Life' เพื่อกองทุน ‘กฤดิกร ศาตะมาน’ ในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนฯ

คณะเรียนร้องเพลงของราชกรีฑาสโมสร (The Royal Bangkok Sports Club) นำโดย คุณหญิงผะอบทิพย์ศาตะมาน จัดการแสดงดนตรี “Music is My Life” โดยรายได้จากการบริจาคของผู้เข้าชมทั้งหมด ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อสมทบ กองทุนกฤดิกรศาตะมาน ในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีอย่างคับคั่ง ณ Henri Dunant Hall ราชกรีฑาสโมสร

ภายในงานมีนักร้องกิตติมศักดิ์มาร่วมขับกล่อมบทเพลงไพเราะให้แขกผู้มีเกียรติได้เพลิดเพลินตลอดงาน ไฮไลต์ของงานอยู่ที่ พล.ต.ท.ประกาศ ศาตะมาน ขึ้นมามอบบทเพลงหวานซึ้ง “พี่ยังรักเธอไม่คลาย” ให้กับคุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน ได้ไพเราะ จับใจถูกใจผู้ฟังอย่างท่านอานันท์ ปันยารชุน จนต้องมอบดอกไม้ให้ด้วยความชื่นชม

ทั้งนี้ยอดเงินบริจาคเข้ากองทุนกฤดิกร ศาตะมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,088,500 บาท โดยกองทุนกฤดิกรศาตะมาน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับบุตรชายอันเป็นที่รักของครอบครัว

ทางมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนกับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึง พ.ศ.2562ได้มอบทุนไปแล้วทั้งหมด 28,800 ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420 กว่าล้านบาท ปัจจุบันนับเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

...................................................................................................................

Cr. www.naewna.com