ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และเหล่าราชนิกุล ร่วมแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และเหล่าราชนิกุล ร่วมแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Celebrity News

ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และเหล่าราชนิกุล ร่วมแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพแห่งความทรงจำ เหล่าราชนิกุลร่วมส่งดวงพระวิญญาณอย่างใกล้ชิด ในพระบรมมหาราชวัง

รวมภาพราชนิกุลและครอบครัวที่ร่วมน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จสู่สวรรคาลัย และสักการะพระบรมศพอย่างใกล้ชิด ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

.

.

ครอบครัวไกรฤกษ์ ครอบครัวยุคล ครอบครัวศรีเฟื้องฟุ้ง และครอบครัวดิศกุล

.

ม.ร.ว. จันทิรา จักรพันธุ์ - คลาวเดีย จักรพันธุ์ ณ อยุธยา และ ม.ล. อรดิศ สนิทวงศ์

.

นันทพล พัฒน์พงศ์พานิช - ม.ล. ชนิดา พัฒน์พงศ์พานิช ม.ร.ว. อัจฉริยา คงสิริ และ นุสบา ปุณณกันต์ - พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

.

เหล่าราชนิกุลต่างปลาบปลื้มที่ได้เข้ากราบบังคมหน้าพระบรมโกศ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเข้าร่วมพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหลังจากเข้าถวายสักการะ ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และราชนิกุลต่างก็ได้โพสต์ภาพแสดงความอาลัย พร้อมข้อความว่า 'กราบแทบฝ่าละอองธุลีพระบาท น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระพุทธเจ้าข้า ขอเดชะ'