‘บี-พุทธิพงษ์’ ควงภรรยา ‘นุสบา ปุณณกันต์’ สวมชุดผ้าไหมไทย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
‘บี-พุทธิพงษ์’ ควงภรรยา ‘นุสบา ปุณณกันต์’ สวมชุดผ้าไหมไทย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
Celebrity News

‘บี-พุทธิพงษ์’ ควงภรรยา ‘นุสบา ปุณณกันต์’ สวมชุดผ้าไหมไทย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

'บี-พุทธิพงษ์' ควงภรรยา 'นุสบา ปุณณกันต์' สวมชุดผ้าไหมไทย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

สวยสง่าสมกับเป็นภรรยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับ 'นุสบา ปุณณกันต์' ที่สวมชุดผ้าไหมไทยสีเหลือง เคียงข้างสามี 'บี-พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์' ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา

คุณนุสบา และสามีได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ณ ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พร้อมกับประชาชนชาวไทยในช่วงเช้า จากนั้นได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป

"วันนี้นุสได้ร่วมคณะรัฐมนตรีนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีเข้ากราบพระบรมรูปบูรพมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีภายในปราสาทพระเทพบิดร พร้อมกับประชาชนชาวไทย และได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงเสียสละกำลังพระวรกาย พระราชทรัพย์ พระสติปัญญา และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ เพื่อรักษาเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้

 

ถือเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ประดิษฐานอยู่ในปราสาทพระเทพบิดรแห่งนี้"

..................................................................................................................................

Cr. nusbapunnakanta