Home > Celebrity > Celebrity News > ‘บุษกร ศรีสวัสดิ์’ หัวเรือหลังบ้านกองทัพไทยแจกอาหารปรุงสุก บรรเทาทุกข์ประชาชน

ยังคงสู้วิกฤติโควิด – 19 เคียงข้างคนไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ‘คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์’ ภริยา ‘พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์’ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยที่ผ่านมาในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย คุณบุษกรและเหล่าแม่บ้านกองทัพไทยได้นำเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลน เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนผ่านพ้นวิกฤติโควิด – 19 ไปด้วยกัน

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

ล่าสุด คุณบุษกรยังจัดกิจกรรม ‘จิตอาสาเพื่อประชาชน’ ซึ่งนอกจากร่วมกับคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นไปบริจาค ยังประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้ประชาชนหมู่บ้านเอื้ออาทรบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งรายการอาหารประกอบด้วย หมูสับผัดพริกหน่อไม้ ไข่พะโล้ และหมูทอดกระเทียมพริกไทย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารระหว่างวันของประชาชน

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ แจกข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
เหล่าหลังบ้านกองทัพไทยร่วมประกอบอาหารปรุงสุก สดใหม่ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนหมู่บ้านเอื้ออาทรบางคูวัด

โดยอาหารที่ประกอบปรุงเน้นหลักความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน คำนึงถึงความสดใหม่ สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการ ส่วนของประชาชนที่มารับอาหาร มีการตรวจคัดกรอง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล จัดระเบียบในการรับอาหาร และเข้าแถวโดยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเยี่ยมและมอบอาหารปรุงสุก พร้อมเงินบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง
คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเยี่ยมและมอบอาหารปรุงสุก พร้อมเงินบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

จากนั้นนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เยี่ยมและมอบอาหารปรุงสุก พร้อมเงินบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงภายในอาคารหมู่บ้านเอื้ออาทรบางคูวัด จำนวน 10 ราย เพื่อส่งมอบความห่วงใย ให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือนร้อนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

ภาพจากเฟซบุ๊ก Budsakorn Ooh Srisawasdi

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.