Home > Celebrity > Celebrity News > เซเลบริตี้ร่วมระลึกคำสอน ‘สมเด็จพระวันรัต’ หลังละสังขาร สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา

นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียที่ทำให้ชาวไทยและพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยรู้สึกใจหาย สำหรับ ‘สมเด็จพระวันรัต’ ( จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งละสังขารด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเวลา 14.22 น. วันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวพุทธ รวมถึงเหล่าเซเลบริตี้จำนวนมากที่หลังจากทราบข่าวการละสังขาร ได้กันร่วมรำลึกถึงภาพทรงจำและคำสอนของสมเด็จพระวันรัต อาทิ ‘คุณตั๊น – จิตภัสร์ กฤดากร’ โพสต์คติธรรมที่สมเด็จพระวันรัตให้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ใจความว่า “กลับมาทบทวนสิ่งที่เราทำในปีที่แล้ว อะไรที่ทำดี ก็จงทำต่อไป อะไรที่ทำไม่ดี ก็ควรจะหยุดทำ สิ่งที่ตัวเรามีคือ กาย วาจา ใจ การที่ พูดดี คิดดี ทำดี 3 อย่างนี้ ควบคุมโดยใช้ สติ และปัญญา ทุกสิ่งนั้นอยู่ที่ใจเรา อยู่ที่ตัวเราจะกำหนด เราต้องทำเอง แล้วมงคลชีวิตจะเกิดขึ้น” – พรปีใหม่ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ 🙏🏼

'สมเด็จพระวันรัต'

ขณะที่ ‘คุณเป๋า-วฤธ หงสนันทน์’ ซึ่งเคยบวชกับสมเด็จพระวันรัต โพสต์ว่า “การผูกโกรธ” คือความร้อนที่เผาผลาญตัวเอง ให้ร้อนรุ่มอยู่ทั้งวันทั้งคืน ไม่มีสุข “การให้อภัย” ทำให้เกิดความเย็นเป็นความสุข เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงกล่าวว่า “ชนะอะไร ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการให้อภัย” สมเด็จพระวันรัต”

เช่นเดียวกับ ‘ปาล์ม-ฐณส หงสนันทน์’ ที่บวชพร้อมกันกับน้องชาย โพสต์ข้อความว่า “น้อมกราบถวายความอาลัย วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๒๒ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙) ตั้งแต่วันที่ได้บวชเป็นพระจนถึงวันนี้จะไม่ลืมคำสอนของท่าน และตลอดไปครับ 🤍🤍🤍”

'สมเด็จพระวันรัต'

ด้าน ‘คุณโบ-ชญาดา เศวตนันทน์’ ร่วมระลึกถึงคำสอนที่สมเด็จพระวันรัตให้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 15 ปีของ ‘น้องอชิ – อชิรวัตติ์ มัสยวาณิช’ ความว่า “ขอน้อมกราบลาเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙) “ให้เลือกคบคนดี อย่าคบคนชั่ว คนชั่วไม่ได้หมายถึงคนอื่นหรือใคร แต่หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเอง เช่นความโลภ ความหลง ความเกียจคร้าน อย่าคิดจะไปคบมัน เราต้องเลือกคบสิ่งดีๆในตัวเองที่เป็นประโยชน์ จะได้พบแต่ความเจริญก้าวหน้า” คำสอนสมเด็จพระวันรัต ในวันเกิดน้องอชิครบรอบ 15 ปี เดือนมีนาคมนี้อชิครบ 19 ปีแล้ว จะจดจำคำสอนของท่านเพื่อนำมาสอนลูกตลอดไปค่ะ”

'สมเด็จพระวันรัต'

นอกจากนี้ยังมีเซเลบริตี้ที่ร่วมโพสต์ข้อความกราบลาสมเด็จพระวันรัต อาทิ คุณหญิงต้น-ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, คุณตุ๊ย-ทิพนันท์ ไกรฤกษ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง, คุณเต้-ภูริต ภิรมย์ภักดี, คุณบี-ปิยวรรณ สารสิน, คุณจ๋า-อลิสา พันธุศักดิ์ และคุณป่าน-ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี เป็นต้น

'สมเด็จพระวันรัต'

สำหรับ สมเด็จพระวันรัต มีฉายาว่า พฺรหฺมคุตฺโต เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง ประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ‘สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์’ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 สมเด็จพระวันรัต ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนี ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

'สมเด็จพระวันรัต'

รวมทั้งในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 9 เมษายน 2555 สมเด็จพระวันรัตได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ได้รับภาระหน้าที่พิเศษ คือ การที่ได้รับมอบหมายจากเถรสมาคมเป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง (ปฏิทินจันทรคติไทย) และให้ความเห็น ก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปี นอกจากนี้ยังเดินหมุดและคำนวณปฏิทินปักขคณนาสำหรับวันลงอุโบสถให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุตด้วย

Cr. Celebrity’s Instagram

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.