Home > Celebrity > Celebrity News > เหล่าเซเลบริตี้รวมใจถวายความอาลัย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ด้วยสายสัมพันธ์ของสมาชิกในราชสกุลและตระกูลต่างๆ ที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาหลายยุคหลายสมัย ภายในงานพิธีสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามของพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เหล่าราชนิกุลและครอบครัวจึงพร้อมใจมากราบ ถวายบังคมพระบรมศพ เพื่อน้อมเกล้าแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง สมาชิกในรุ่นลูกทั้ง ม.ร.ว. สุพินดา  ม.ร.ว. จันทิรา และม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์ รวมถึงรุ่นหลานอย่าง คุณนันทมาลี ภิรมย์ภักดี และคุณคลาวเดีย ของราชกุลจักรพันธุ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระสัมพันธ์กับราชสกุลอย่างแน่นแฟ้น ตั้งแต่ในสมัยของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ที่ถวายงานมาอย่างยาวนาน ก็ได้มาแสดงความอาลัยด้วยความโศกเศร้ายิ่ง

ถวายบังคมพระบรมศพ

คุณวรวุฒิ-นันทมาลี ภิรมย์ภักดี

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสังข์ให้คุณวรวุฒิ กับ คุณนันทมาลี ภิรมย์ภักดี ใน พ.ศ. 2540 และได้พระราชทานพรที่เป็นหลักการใช้ชีวิตคู่ที่คุณบิ๋งได้รำลึกในคำสอนของพระองค์อย่างไม่มีวันลืมตลอดชีวิต ในวันที่ได้เข้าไปถวายราชสักการะพระองค์ในพระบรมโกศ สัมผัสได้ถึงพระบารมีของพระองค์ที่ปกแผ่ไปทั่ว จึงตระหนักได้ว่าพระองค์ไม่ได้จากเราไปไหน พระบารมีของพระองค์จะยังคงคุ้มครองและสถิตอยู่ในใจของชาวไทยตราบนิจนิรันดร์”

ถวายบังคมพระบรมศพ

คุณคลาวเดีย จักรพันธุ์

ด้าน คุณคลาวเดีย จักรพันธุ์ ซึ่งได้เข้าไปถวายราชสักการะ เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมาได้เผยถึงความรู้สึกอันซาบซึ้งว่า “เมื่อเราได้นั่งอยู่เบื้องหน้าพระบรมโกศและพระบรมฉายาลักษณ์ ก็คิดถึงพระองค์ คิดถึงภาพที่พระองค์ทรงงานท่ามกลางความเงียบสงบในขณะนั้นจึงได้กำหนดจิตนั่งสมาธิ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  เป็นความรู้สึกตื้นตันอย่างบอกไม่ถูก รู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์”

คุณแบม-จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์(จรูญสมิทธิ์) และ คุณโบ๊ท-บุตรรัตย์ จรูญสมิทธิ์

คุณจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ สมาชิกจากราชสกุลวรวรรณ ซึ่งสืบสายมาจากรัชกาลที่ 4  แห่งรัชวงศ์จักรี โดย พ.ต.ท.  หม่อมเจ้า หัชชากร วรวรรณ พระโอรสพระองค์ที่ 24 ในกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ พระโอรสในรัชกาลที่ 4 ซึ่งได้ถวายงานรับใช้ราชวงศ์จักรีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้อดีตนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้มีโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อครั้งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างคุณแบม มีความประทับใจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อย่างเปี่ยมล้น“ถือเป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสไปใกล้พระองค์ในวาระสุดท้าย เพียงเห็นทางเข้าพระบรมมหาราชวังน้ำตาก็เอ่อมาโดยไม่ตั้งตัว ยิ่งเมื่อได้เข้าไปด้านในยิ่งรู้สึกทั้งปีติที่ได้มาได้ใกล้ชิด แต่ก็โศกเศร้าที่ต้องมากราบพระองค์ในวาระเช่นนี้”

ถวายบังคมพระบรมศพ

พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม-ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล

รุ่นหลานของราชสกุลยุคลอย่าง ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล หรือ คุณหญิงแอร์ ด้วยความผูกพันที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ซึมซับมาจากการได้ตามเสด็จท่านพ่อ พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล  ในการถวายงานมาโดยตลอด ทำให้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นวันที่ทั้งครอบครัวโศกเศร้าอย่างยิ่ง  และ ยากที่จะทำใจได้ แต่เมื่อวาระนี้มาถึงเราทำให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ เพราะพระองค์มีพระเมตตากับตระกูลยุคลมามาก ตอนที่เสด็จปู่ (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ) สิ้นพระชนม์ พระองค์ก็พระราชทานเพลิงพระศพ ซึ่งเรารู้สึกตื้นตันและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ถวายบังคมพระบรมศพ

คุณจรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา 

คุณจรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา สมาชิกจากราชสกุลสวัสดิวัฒน์ ที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา ประกอบกับได้ฟังเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จากคุณปู่ หม่อมราชวงศ์ ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ จึงซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมาตั้งแต่แต่เด็ก ในวันที่ต้องมาถวายราชสักการะน้ำตาแห่งความโศกเศร้าจึงหลั่งออกมาด้วยความอาลัยโดยไม่ตั้งตัว ทั้งโศกเศร้าแต่ก็ปีติและภูมิใจที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินที่มีท่านเป็นพระมหากษัตริย์”

ถวายบังคมพระบรมศพ

คุณหญิงผะอบทิพย์-ปานเกศ-วรินพร ศาตะมาน

คุณปานเกศ ศาตะมาน สมาชิกจากตระกูลศาตะมาน ที่มีมาตั้งแต่รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งสมาชิกในตระกูลได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่ในยุคของพระยาอุดมราชภักดี (โถ สุจริตกุล) และคุณหญิงเชิด อุดมราชภักดี มาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งคุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน ได้ถวายงานเป็นนางสนองพระโอษฐ์สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ความใกล้ชิดจึงได้ถ่ายทอดมาสู่รุ่นหลานอย่างคุณปานเกศ ที่แม้ไม่ได้มีโอกาสถวายงานโดยตรงแต่ เนื่องจากเรียนโรงเรียนจิตรลดาจึงได้ซึมซับเรื่องราวของพระองค์มาตลอด ได้เห็นว่าสิ่งที่มีในวังไม่ได้สวยงามแต่เต็มไปด้วยโครงการต่างๆ เพราะท่านห่วงใยประชาชนทุกอาชีพ เมื่อได้มากราบพระองค์ก็เป็นความรู้สึกทั้งจุก ทั้งตื้นตัน  นับเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ตรงนี้”

ธาวิน-ทิพนันท์ ศรีเฟื่องฟุ้ง และ ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

ด้วยคุณงามความดีของบรรพบุรุษในราชสกุล ไกรฤกษ์ ที่ได้ถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 มา ทั้งรุ่น คุณพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ อดีตเลขาธิการสำนักพระราชวัง และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รวมถึงคุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของประเทศไทย ซึ่งเมื่อมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ ทุกครั้งก็มักจะพาครอบครัว ซึ่งมี คุณทิพนันท์ ไกรฤกษ์หรือ คุณตุ๊ย อยู่ด้วย ทำให้ราชสกุลไกรฤกษ์มีความใกล้ชิดมาโดยตลอด “นับเป็นบุญและโชคดีของเรา ที่พระองค์มีพระเมตตากับครอบครัว ทั้งพระราชทานชื่อทิพนันท์ให้ พระราชทานน้ำสังข์ในวันที่เราแต่งงาน พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถในทุกๆ ด้าน คุณงามความดีที่พระองค์ทำให้กับเราและประเทศชาตินั้นยิ่งใหญ่เหลือคณานับ เรามิอาจเทียบได้กับเศษเสี้ยวหนึ่งของพระองค์”

ถวายบังคมพระบรมศพ

คุณกรุณ-พัชรดา-สุทัศนีย์-ชัยพัชร์ ซอโสตถิกุล

สุทัศนีย์ ซอโสตถิกุล สมาชิกจากบ้านซอโสตถิกุล ที่แม้คุณอุ้ยจะเติบโตในต่างประเทศ แต่ก็ได้ซึมซับพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ได้ทำผ่านทางคุณแม่ บงกช คุนผลิน ที่เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ได้ช่วยเหลืองานด้านมูลนิธิในบรมราชูปถัมภ์ได้อย่างดีเยี่ยม“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เข้ามากราบพระองค์ ช่วงเวลานั้นภาพต่างๆ ของพระองค์สะท้อนเข้ามาในความทรงจำ ให้เราหวนรำลึกถึงคำสอนของพระองค์ ในใจพึงระลึกว่าถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดูแลประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ความรู้สึกทุกอย่างมันพรั่งพรู พยายามเก็บความรู้สึกและภาพต่างๆที่เราได้เห็นไว้ในความทรงจำตราบชั่วนิรันดร์ ” ( ถวายบังคมพระบรมศพ )

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.