[bttseo_breadcrumb]

“ครั้งหนึ่งรองเท้านันยางเคยเป็นรองพระบาทตอนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัด นับเป็นพระมหากรุณาเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ครอบครัวของเรา” ประโยคสั้นๆ จากคุณจั๊ก-จักรพล จันทวิมล ทายาทรุ่นที่ 3 บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

นี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณจั๊กหอบเอารองเท้าผ้าใบสีดำของนันยางกว่า 1,000 คู่ บรรทุกขึ้นรถตู้ก่อนมุ่งหน้าไปที่ท้องสนามหลวง ให้บริการยืมแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ เพื่อทุกคนจะได้แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยไม่ต้องไปซื้อหารองเท้าคู่ใหม่ให้เปลืองเงินทอง

คุณจั๊ก เล่าว่า พระบรมราชาโชวาทของพระองค์ที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นั่นคือ ความพอเพียง ที่ทำมาโดยตลอด ทั้งตัวเอง และการดำเนินธุรกิจ เราไม่ได้เน้นความหวือหวา เอาเท่าที่พอมี พอมีแรงทำได้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการประหยัดมัธยัสถ์ เห็นได้จากดินสอที่ใช้ในการทรงงาน ที่ทรงใช้จนเกือบหมดแท่ง วันนี้ที่มาให้ยืมรองเท้าใส่ แม้ทีมงานของเราจะเดินทางมากันจำนวนมาก แต่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปสักการะพระบรมศพฯ ก็ขอฝากรองเท้าเข้าไปเป็นตัวแทนก็แล้วกัน

หลังจากนั้นไม่กี่วัน ได้มีประกาศแจ้งการอนุโลมให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องใส่รองเท้าหุ้มส้น เพื่อความสะดวกของประชาชนทั่วประเทศ คุณจั๊กจึงได้นำรองเท้าทั้งหมดไปมอบให้กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภายามยาก ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความจำเป็น บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไป