Home > Celebrity > Celebrity News > ณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์ ใช้ความรู้ทางวิชาชีพส่งต่อผู้ด้อยโอกาส-HELLO! Kindness

คุณดาว-ณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์ นักธุรกิจหญิงใจบุญแห่ง “คอฟฟี่ บีน บาย ดาว” (Coffee Beans by Dao) ผู้อยู่เบื้องหลังการมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินทุนรักษาแก่เหล่าทหารผู้พิการให้มีชีวิตใหม่ หาเลี้ยงชีพได้ เรียกได้ว่า เป็นผู้ช่วยพยุงพาชีวิตคนเหล่านั้นให้ไปถึงฝั่งจนมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยทำด้วยความสบายใจและไม่หวังผลตอบแทน

“ตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ในครอบครัวคอยเล่าเรื่องราวชีวิตต่างๆ ให้ฟัง คุณพ่อ (คุณวิเวก ปางพุฒิพงศ์อดีตอธิบดีกรมอาชีวศึกษา) ซึ่งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีฐานะค่อนข้างลำบาก อาก๋งมาจากเมืองจีน ตอนพาคุณพ่อเข้ากรุงเทพฯ ใหม่ๆ รองเท้ายังไม่มีใส่ แต่ได้ผู้มีพระคุณคอยอุปการะให้เรียนหนังสือ จนกระทั่งเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสอบชิงทุนเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วกลับมารับราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ ทำให้รู้สึกว่า หากไม่มีพ่อก็ไม่มีเราในวันนี้ พ่อผู้ซึ่งได้รับโอกาส เพราะฉะนั้นจึงตั้งปณิธานว่า หากในอนาคตเราสามารถมอบโอกาสเหล่านี้ได้เหมือนที่คุณพ่อเคยได้รับก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุด พอเรียนจบเริ่มทำงานเป็นแอร์โฮสเตส สายการบินไทย ก็คิดเลยว่าเงินเดือนแรกที่ได้รับจะเริ่มอุปการะเด็กยากจน”

จากเด็กเพียงคนสองคนที่เริ่มอุปการะจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จนปัจจุบันอุปการะเด็กกว่า 30 คน และยังขยายความช่วยเหลือสู่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลินิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา

ล่าสุด บริษัท ดาว คอฟฟี่ บีนส์ จำกัด ได้รับรางวัลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปีนี้ด้วย 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.