Home > Celebrity > Celebrity News > เชอรี่-เข็มอัปสร นำทีม ‘ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ’ ลดวิกฤตภัยธรรมชาติ

ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อภาคการเกษตร ซึ่งมีแค่สองมือมนุษย์เท่านั้น ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยฟื้นฟูรักษาธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน เหตุนี้ได้จุดประกาย 3 คนดังจิตอาสา นำโดย ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ โรจน์-ภูภวิศ กฤตพลนารา เจ้าของแบรนด์แฟชั่น ISSUE (อิชชู่) และนักแสดงชื่อดัง เชอรี่เข็มอัปสร สิริสุขะ จับมือสานต่อ โครงการ“ลิตเติล ฟอเรสต์ ปี 2 สร้างฝายชะลอน้ำ…ตามรอยพ่อ” ระดมทุนหารายได้ช่วยสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชาวบ้านในจังหวัดต่างๆ พร้อมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงปัญหา น้ำท่วม ภัยแล้ง ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างจริงจัง

ภูภวิศ กฤตพลนารา -เข็มอัปสร สิริสุขะ- ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ

ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าผู้ก่อตั้ง โครงการ“ลิตเติล ฟอเรสต์ ปี 2 สร้างฝายชะลอน้ำ…ตามรอยพ่อ” กล่าวว่า จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 ที่ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ถึงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการส่งเสริมให้สร้างฝายชะลอน้ำ โดนให้พิจารณาดำเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุ ราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น เช่น แบบหินทิ้งคลุมด้วยตาข่าย ช่วยปิดกั้นร่องนํ้ากับลำธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักนํ้า และตะกอนดินไว้บางส่วน โดยนํ้าที่เก็บไว้ จะซึมเข้าไปในดิน ทำให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถ ปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น พันธุ์ไม้โตเร็ว และพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นนํ้าลำธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลำดับ

เหตุนี้โครงการ “ลิตเติล ฟอเรสต์ จึงขอน้อมนำแนวทางพระราชดำรัสนี้มาใช้งานในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ โดยเฉพาะเรื่องการสร้างฝายมาเป็นทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายของกลุ่ม คือ ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ เพราะเชื่อว่าปัญหาป่าไม้ ต้องพิจารณาให้ครบทุกมิติ ป่าไม้จะดำรงอยู่ได้ต้องมีคนในพื้นที่คอยดูแลรักษาและอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสมดุลย์ การดูแลรักษาป่าต้องใช้ใจ และความร่วมมือจากคนไทยทุกคน

ด้านสาว เชอรี่- เข็มอัปสร สิริสุขะ ผู้ร่วมก่อตั้ง โครงการฯ กล่าวถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการปลูกป่า โดยการเชิญชวนทั้งบุคคลและบริษัทเป็นผู้อุปถัมภ์ป่า ในปี 2559 ปลูกป่าไปแล้วจำนวน 200 ไร่ ในสวนป่าวังชิ้น จังหวัดแพร่ และได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาลงพื้นที่ทั้งการปลูกป่าและศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชองจังหวัดแพร่ซึ่งถือเป็นกิจกรรมปลูกใจให้คนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาป่าไม้และแหล่งน้ำ รวมทั้งมีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยปรับปรุงคุณภาพผ้าทอตีนจก และการแก้ปัญหาผลผลิตส้มเขียวหวานตกต่ำ ด้วยการส่งผู้เชียวชาญและนักวิชาการเรื่องส้ม ช่วยวิเคราะห์และรวมกลุ่มชาวสวนส้มในการนำร่องแก้ปัญหา และสุดท้ายก็พบว่ารากเหง้าของปัญหาทั้งหมดมาจากการขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงสวนส้มอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนกิจกรรมไฮไลท์สำหรับโครงการปีนี้ โรจน์- ภูภวิศ กฤตพลนารา ผู้ร่วมก่อตั้ง โครงการฯ ได้ชักชวนชวนเพื่อนๆ ในวงการแฟชั่นมาร่วมทำกิจกรรมพิเศษ เพื่อระดมทุนหารายได้เข้าโครงการฯ โดยนำเอาผ้าตีนจกของชาวบ้านตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มาพัฒนาออกแบบเป็นเสื้อผ้าคอลเลกชั่นพิเศษ

นำโดย แบรนด์ ASAVA (อาซาว่า) โดย พลพัฒน์ อัศวะประภา ออกแบบ เป็น ชุดจั้มสูทสตรี ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอารมณ์ และความรู้สึกเมื่อได้ฟังเพลงแจ๊สที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประพันธ์

แบรนด์ THEATRE (เธียเตอร์) โดย ศิริชัย ทหรานนท์ ออกแบบ เป็น ชุดเดรสสตรี ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อครั้งทรงพระราชดำเนินตามเสด็จในหลวงรัชการที่ 9 ไปปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

แบรนด์ Kloset (คลอเส็ท) โดย ณัฎฐ์ มั่งคั่ง ออกแบบ เป็น ชุดเดรสสตรี ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร์ชาวเขา ชาวกระเหรี่ยงเผ่าต่างๆ ที่มีวัฒนธรรมลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการนำลวดลายผ้าเหล่านั้นมาประยุกต์ตัดเย็บสมัยใหม่ตามแบบฉบับของ Kloset

ส่วน แบรนด์ ISSUE (อิชชู่) โดย ภูภวิศ กฤตพลนารา ออกแบบ เป็น ชุดเดรสสตรี ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ศิลปวัฒนธรรม และเทคนิคการทอผ้าตีนจกของไทยโยนกของจังหวัดแพร่ มีลักษณะของลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ผสมผสานรูปลักษณ์การทอ ทรงเรขาคณิต และสัตว์ โดยเลือกใช้สีแดงดำและขาว ซึ่งเป็นสีอัตลักษณ์เฉพาะ

ด้าน แบรนด์ (Art Araya) โดย อารยา อินทรา ออกแบบเป็นเสื้อแจคเก๊ตตัวบางสตรี ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการทอผ้าตีนจก ด้วยการนำลวดลายที่เป็น ซิคแซค เป็นจุดเด่นนำเสนอเปรียบเสมือนการไหลของแม่น้ำสายย่อยๆ ที่ไหลรวมกันเป็นแหล่งน้ำหรือแม่น้ำขนาดใหญ่

รายได้จากการประมูล จะนำไปสมทบสนับสนุนโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ในพื้นที่ห่างไป และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ให้สวยงาม ใช้ประโยชน์ได้จริงถูกใจตลาดในปัจจุบัน รวมถึงการอนุรักษ์ต้นไม้และพืชท้องถิ่นอีกด้วย ผู้ที่สนใจการประมูลชุดสวย หรืออยากช่วยด้วยการลงพื้นที่และเสนอความเห็นในการดำเนินงาน สามารถติดต่อมาได้ที่โซเชียลมีเดีย littlehelp_thailand หรือสมทบทุนผ่านการบริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี โครงการ Little Forest ปลูกป่าปลูกคน ปลูกใจ เลขที่บัญชี 069-2-59960-8

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.