Home > Celebrity > Celebrity News > ‘คุณหญิงต้น-ม.ล.ปิยาภัสร์’ ถวายทรัพย์สินส่วนตัว สร้างถวายเป็นศาลาการเปรียญ

ต้องขอร่วมอนุโมทนากับ ‘คุณหญิงต้น-ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี’ ด้วยค่ะ ที่ได้นำทรัพย์สินส่วนตัว อย่างบ้านของราชสกุลราชวัลลภานุสิษฐ์ สร้างถวายเป็นศาลาการเปรียญ และปฏิบัติธรรม แก่พระญาณวิกรม ณ วัดท่าไม้

วันดี  นำบ้านเก่าของคุณตา คุณยาย พันเอก พระยาราชวัลลภานุสิษฐ์(ฟู วรโภค) และคุณหญิงสงุ่น ราชวัลลภานุสิษฐ์ สร้างถวายเป็นศาลาการเปรียญและปฎิบัติธรรม แก่ พระญาณวิกรม (อุเทน สิริสาโร) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้
จากนั้น เททองหล่อพระเกศหลวงพ่อทองคำ พระประธานที่จะนำไปประดิษฐาน ณ พุทธสถานวิโมกสิวาลัย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นอกจากจะถวายทรัพย์สินส่วนตัวให้แก่ทางวัดแล้ว คุณหญิงต้นยังได้เดินทางไปถึง จังหวัดราชบุรี เพื่อเททองหล่อพระเกศหลวงพ่อทองคำ พระประธานที่จะนำไปประดิษฐาน ณ พุทธสถานวิโมกสิวาลัย  อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าชื่นชมจริงๆค่ะ

…………………………………………………………………………………………………………

Cr. piyapas
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.