Home > Celebrity > Celebrity News > ม.จ.ภีศเดช รัชนี สิ้นชีพิตักษัย อย่างสงบ สิริชันษา 100 ปี

ขอแสดงความเสียใจกับราชสกุล ’รัชนี’ สำหรับการสูญเสีย ท่านภี – ม.จ.ภีศเดช รัชนี สิ้นชีพิตักษัย อย่างสงบ เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 23 ก.ค. 2565 ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริชันษา 100 ปี

ม.จ.ภีศเดช รัชนี สิ้นชีพิตักษัย
ท่านภี – ม.จ.ภีศเดช รัชนี

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ท่านใหม่ – ม.จ.จุลเจิม ยุคล ได้แจ้งข่าวการสิ้นชีพิตักษัย ผ่านโซเชียลมีเดียว่า ”ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไป ของ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ได้สิ้นชีพิตักษัยเมื่อคืนเวลา 03:00 น. หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นพระปนัดดา (เหลน)ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระนัดดา (หลาน)ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (วังหน้า องค์สุดท้าย) หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่ ๘ และเคยดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง” พร้อมลงชื่อ ม.จ. จุลเจิม ยุคล ท้ายข้อความ

ม.จ.ภีศเดช รัชนี สิ้นชีพิตักษัย
ท่านใหม่ – ม.จ.จุลเจิม ยุคล ร่วมแจ้งข่าว พร้อมกล่าวอาลัย ท่านชายภี – ม.จ.ภีศเดช รัชนี สิ้นชีพิตักษัย

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับพระศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยวันที่ 24 ก.ค. จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงเวลา 17.00 น. และพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 7 วัน ยกเว้นวันที่ 28 ก.ค. ณ ศาลาบัณณรสภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

สำหรับประวัติของ ‘ม.จ.ภีศเดช รัชนี’ ทรงเป็นพระโอรสใน ‘พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์’ กับ ‘ม.จ.พรพิมลพรรณ รัชนี’ (ราชสกุลเดิม วรวรรณ) ประสูติเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2465 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านประวัติศาสตร์ กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ทรงสมัครเป็นทหาร และเป็นสายลับของกองทัพอังกฤษ ระหว่างปี พ.ศ. 2485 – 2489 หลังสงครามได้เสด็จกลับประเทศไทย จากนั้นทรงงานในบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย

ท่านชายภีทรงเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในหลวง รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช และเคยดำรงตำแหน่งองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงเคยประทานสัมภาษณ์แก่ HELLO! ใจความตอนหนึ่งว่า “จะเรียกผมว่ายังไงผมก็ไม่รู้แต่ทรง (ในหลวง รัชกาลที่ 9) ทรงเป็นกันเองและพระราชทานความสนิทสนม ทรงชวนผมต่อเรือ แล่นเรือหลังทรงต่อเรือเสร็จ มักรับสั่งชวนผมให้เป็นเพื่อนคุยกับพระองค์จนดึกดื่นเป็นประจำ”

อดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการถวายรางวัล ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2554 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากทรงมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ด้านชีวิตส่วนพระองค์ ท่านชายภีเสกสมรสกับ ม.ร.ว.ดัชรีรัชนา รัชนี นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) มีโอรสและธิดารวม 3 คน ได้แก่ ม.ร.ว.ดัจฉราพิมล รัชนี, ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ และ ม.ร.ว.ธีรเดช รัชนี ปัจจุบันทรงเป็นหม่อมเจ้าเพียงองค์เดียวที่ประสูติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ยังมีชนม์ชีพ ทรงเป็นเจ้านายสายบวรราชสกุลที่ยังทรงชนม์อยู่เพียงองค์เดียว และทรงเป็นเจ้านายที่ชันษาสูงที่สุดที่ยังทรงชนม์อยู่.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ‘ท่านชายภี – ม.จ.ภีศเดช รัชนี’ เพิ่งมีชันษาครบ 100 ปี โดยครอบครัวมีการจัดงานทำบุญและฟังเทศน์จาก ‘พระธรรมพัชรญาณมุนี’ (พระอาจารย์ชยสาโร) องค์ประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิปัญญาประทีป พร้อมจัดงาน High Tea ให้ครอบครัวได้พบปะสังสรรค์กัน ณ วังประมวญ โดยมี ‘คุณดา – ภดารี บุนนาค’ แห่งร้านอาหารกัลปพฤกษ์ ธิดาคนโตของ ‘คุณหญิงหนิง – ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ’ ทายาทคนรองของท่านชายภี เป็นผู้รับหน้าที่รังสรรค์เมนูสุดอร่อย

HELLO! ขอร่วมแสดงความเสียใจกับราชสกุลรัชนี ต่อการสูญเสียมา ณ โอกาสนี้.

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.