Home > Celebrity > Celebrity News > ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล หรือ ‘ท่านอ้วน’ สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 86 ปี

นับเป็นความสูญเสียเชื้อพระวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าอีกองค์ในปี 2565 สำหรับ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล หรือ ‘ท่านอ้วน’ สิ้นชีพิตักษัย ด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง เมื่อเวลา 15.17 น. วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ สิริชันษา 86 ปี

ในการนี้ ท่านใหม่ – ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์แจ้งข่าวผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมร่วมอาลัยต่อการจากไปของพระญาติ ความว่า “หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล (ท่านอ้วน) ได้สิ้นชีพิตักษัย ด้วยโรคพระหทัย (หัวใจ) เต้นผิดจังหวะรุนแรง ของวันที่ 1 กันยายน 2565  เมื่อ เวลา 15.17 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ สิริชันษา 86 ปี หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เป็นพระโอรสใน พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ประสูติแต่ หม่อม สมเชื้อ มุกสิกบุตร (สกุลเดิม ชมเสวี) เสกสมรสกับ หม่อม บงกชปริยา ยุคล ณ อยุธยา มีบุตร ธิดา รวม 3 คน ขอแสดงความอาลัยต่อ ครอบครัว ท่านอ้วน พี่ชายที่แสนดี (ลงท้าย) ม.จ. จุลเจิม ยุคล กำหนดการต่าง ๆ ทางเจ้าภาพ จะแจ้งอีกทีภายหลัง”

ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล
Credit Images: Facebook จุลเจิม ยุคล

สำหรับ พระประวัติ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล หรือ ‘ท่านอ้วน’ ประสูติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2479 เป็นพระโอรสใน ‘พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร’ กับ ‘หม่อมสมเชื้อ มุกสิกบุตร’ ทรงสำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น สหรัฐอเมริกา และ พาณิชยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากทรงงานในธนาคารกรุงเทพเป็นหลัก ยังได้ถวายงาน ‘สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี’ ในการเสด็จไป ทรงประกอบพระกรณียกิจแทนพระองค์ อยู่บ่อยครั้ง และต่อมา ยังได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดกล้าฯ ให้เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในการพระราชพิธีสำคัญอยู่เนือง ๆ

ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2560 ท่านอ้วน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องทองน้อย ในพิธีข้ามสะพานโอฆสงสาร และยังทรงเป็นผู้แทนประจำทิศอาคเนย์ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างพระองค์ประทับ เหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นอกจากนี้ ท่านอ้วน ยังโปรดสนทนาธรรมกับ พระเถระชั้นผู้ใหญ่อยู่เสมอ และในการพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ปีพุทธศักราช 2556 ท่านอ้วน ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในตำแหน่งคณะที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส

ด้านชีวิตส่วนพระองค์เสกสมรสกับ หม่อมบงกชปริยา ยุคล ณ อยุธยา ( นามเดิม เบ็ตตี คอลค์สตีน )  มีโอรส-ธิดา 3 คนคือ ม.ร.ว.ศรีเฉลิม กาญจนภู ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สมรสกับวรุณ กาญจนภู ผู้บริหารระดับสูง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน), ม.ร.ว.อุรรัตนา ยุคล และ พระมงคลสุทธิวงศ์ (ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน)

อ่านเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับราชวงศ์ ทั้งไทย และ ต่างประเทศ เซเลบริตี้ ข่าวสารใหม่ ๆ และ เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและความงามได้ที่ Hello!

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.