Home > Celebrity > Celebrity News > ครอบครัวคนดังร่วมไว้อาลัยในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

ครอบครัวคนดัง ร่วมไว้อาลัยการจากไปของอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมใจกันเข้าร่วม พิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพศิรินทราวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ วัดเทพศิรินทราวาส

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และ ทยา ทีปสุวรรณ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เคยรับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งสำคัญ ทั้งทางด้านการทหาร และการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้พลเอกเปรมเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลานานถึง 8 ปี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงนับเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพ ยกย่อง สรรเสริญ และเป็นแบบอย่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือและดำเนินรอยตาม

ภายในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เต็มไปด้วยเหล่าคนดังและประชาชนมาร่วมไว้อาลัยในการจากไปของรัฐบุรุษของไทยที่ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  อาทิ พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย พร้อมภรรยา เกล็ดดาว พานิชสมัย, ยอดพจน์ วงศ์รักมิตร และ เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร เป็นต้น

ศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัย และ พิมดาว พานิชสมัย

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการเก็บอัฐิ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

“การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน” พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Cr. สำนักพระราชวัง, maikleddao, danhethecool, tayateepsuwan