Home > Celebrity > Celebrity News > สมาชิกราชสกุล ร่วมซ้อมในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ รัชกาลที่ 9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 26 ตุลาคมที่จะถึงนี้นั้นเรียกได้ว่าเป็นพระราชพิธีสำคัญที่จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังต่างทุ่มเทพลังกายพลังใจอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เป็นพระราชพิธีที่สง่างามสมพระเกียรติอย่างที่สุด

สมาชิกราชสกุลร่วมซ้อมในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 

(แถวหน้า) ร.อ. ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล,  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ล.อนุพร เกษมสันต์, ม.ร.ว.ดำรงรักษ์ เกษมสันต์

เช่นเดียวกับสมาชิกราชสกุลที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพระบรมราชอิสริยยศก็ได้แสดงความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างงดงามในวันซ้อมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกจากราชสกุลต่างๆ เช่น พล.ท. ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล , ร.อ. ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล, ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว.ดำรงรักษ์ เกษมสันต์, ม.ล.อนุพร เกษมสันต์ , ม.ร.ว.รังษิพันธ์ ยุคล, ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล, พ.ต.อ. ม.ล.พัฒนจักร จักรพันธุ์, ม.ล.กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ, ม.ล.สุภสิทธิ์ ชุมพล, ม.ล.วันรัชดา วรวุฒิ, ม.ล.อนุพร เกษมสันต์ รวมถึงสมาชิกราชสกุลอีกหลายท่าน ก่อนจะมีการซ้อมเหมือนจริงอีกครั้งในวันที่ 21 ตุลาคม 

(แถวกลาง) ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล, ม.ล.วันรัชดา วรวุฒิ

ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งนี้ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศมีสมาชิกจากราชสกุลมาร่วมจำนวน 100 ราชสกุลด้วยกัน โดยส่วนใหญ่สมาชิกราชสกุลที่เคยร่วมในริ้วขบวนพระอิสริยยศในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จะได้ร่วมในขบวนครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะเดินอยู่ในริ้วขบวนที่ 2 โดยริ้วขบวนจะเคลื่อนไปบนถนนสนามไชยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในผ่านหน้ากระทรวงกลาโหม ศาลหลักเมือง และศาลฏีกา เข้าสู่ท้องสนามหลวง ใช้รูปแบบการเดินเท้าต่อเท้าประกอบจังหวะเพลงพญาโศก รวมระยะเวลาการเดินประมาณ 2 ชั่วโมง

และเมื่อเข้าสู่ถนนท้องสนามหลวงฝั่งหน้าศาลฎีกาเหล่าขบวนทหารขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถ โดยเกรินบันไดนาคประดิษฐานพระโกศทองใหญ่บนราชรถปืนใหญ่ที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่ เพื่อตั้งริ้วขบวนที่ 3 โดยมีราชสกุล พระประยูรญาติ ตั้งแถวรอภายในราชวัติพระเมรุมาศ จากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพโดยราชรถปืนใหญ่เวียนรอบพระเมรุมาศโดยอุตราวัฎ 3 คือการเวียนซ้าย 3 รอบ จากนั้นจึงเทียบราชรถปืนใหญ่ที่เกรินบันไดนาคพระเมรุมาศ เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐาน ณ พระจิตตกาธาน ประกอบพระโกศจันทน์ บนพระเมรุมาศเป็นอันเสร็จพิธีอัญเชิญพระบรมศพออกสู่พระเมรุมาศ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.