[bttseo_breadcrumb]

การจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากจะมีเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ได้แก่ เครื่องสูง พระกลด บังสูรย์พัดโบก บังแทรก พุ่มเงิน พุ่มทอง จามร พระอภิรุมชุมสายแวดล้อมตามพระราชฐานันดรศักดิ์แห่งพระบรมศพพรั่งพร้อมด้วยเครื่องประโคม เช่น สังข์แตร ปี่ กลองชนะ และโขลนพลโยธาแห่นำตามแซงเสด็จ ทั้งคู่แห่ คู่เคียง เป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีสมาชิกราชสกุลตัวแทนจากทุกมหาสาขาร่วมเดินในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วย

โดยเมื่อช่วงเช้าของที่ 26 ตุลาคม 2560 เหล่าราชสกุลที่ได้รับคัดเลือกในการร่วมเดินในริ้วขบวนต่างๆ เดินทางมาอย่างพร้อมเพียงด้วยจิตใจตั้งมั่นที่จะถวายงานเป็นครั้งสุดท้าย นำโดย พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล, ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล, ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์, ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร, ม.ร.ว(หญิง)ปรียนันทนา รังสิต, ม.ล.อภิชัย ชยางกูร, ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล, ม.ล.เรวดี ชยางกูร, พล.อ.ต.หญิงสุรีย์พร บุญจง, คุณพินิท สุทธิเนตร สุทัศน์ ณ อยุธยา คุณณสิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา, คุณชัชนิต มุสิกไชย มหาคุณ, คุณศุภาพิชญ์ ชุมสาย ณ อยุธยา, คุณดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงศ์ ฯลฯ

ดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงศ์ และ พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร และ ม.ร.ว(หญิง)ปรียนันทนา รังสิต

ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ และ ม.ร.ว.เบญจาภา (จักรพันธุ์) ไกรฤกษ์  

คุณหญิงน้อง – ม.ร.ว.เบญจาภา (จักรพันธุ์) ไกรฤกษ์ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิกราชสกุลที่ได้ร่วมเดินในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของริ้วขบวนที่ 3 ในครั้งนี้ เพราะตัวเองยังไม่เคยเข้าร่วมเดินริ้วขบวนในพระราชพิธีใดเลย

“จริงๆ อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกนะ เป็นความตื้นตันอยู่ในอก ตั้งแต่มีการฝึกซ้อมการเดินตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ไม่เคยขาดซ้อมเลย พยายามตั้งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุด อีกอย่างเพื่อเป็นการถวายงานเป็นครั้งสุดท้ายแทนท่านพ่อ (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ) ที่ทรงผูกพันใกล้ชิดและถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9”

ม.ล.หญิง สุรัตวดี ชยางกูร , ม.ล.อภิชัย ชยางกูร , อภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา ,ม.ล.(หญิง)เรวดี ชยางกูร 

อภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา,ธนันต์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา,กิตติพร สังขทัต ณ อยุธยา        

เช่นเดียวกับ คุณนอยน์-ธนันต์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา และคุณเนย – อภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา ที่กล่าวพร้อมกันว่า เป็นเกียรติแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูลมากๆ แม้จะเคยได้ร่วมเดินในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ตั้งแต่งานถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทั้งสองครั้งก่อนหน้านี้มาแล้ว และครั้งนี้ก็เข้าร่วมฝึกจนครบตามกำหนด มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ  

ศักดิ์โสภณ ดารากร 

ขณะที่คุณศักดิ์โสภณ ดารากร ตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากราชสกุล ‘ดารากร’ เผยว่า “ตอนแรกราชสกุลนี้ตกหล่นไป แต่พอยื่นเรื่องเข้ามา ก็ทำให้ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกจากราชสกุลทุกมหาสาขาที่ได้ร่วมในพระราชพิธีสำคัญนี้ ซึ่งราชสกุลดารากร เหลือสมาชิกคนสุดท้ายแล้ว และตัวเองก็ตั้งใจว่าจะมาร่วมในพระราชพิธีครั้งนี้ให้ได้ เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของผู้คนทั่วโลก”

สุวรา,สุทธิพันธ์,สุภมาศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ส่วนสมาชิกราชสกุล “สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” ที่ได้รับคัดเลือกทั้งสามพี่น้อง คือ คุณเม่น – สุทธิพันธ์, คุณมาศ-สุภมาศ และคุณหมิง-สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “เมื่อคืนที่ผ่านมานอนไม่ค่อยหลับเลย ทั้งตื่นเต้น ทั้งใจหายอย่างบอกไม่ถูก แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้”  

นอกจากนี้ยังมีสมาชิกราชสกุลอีกหลายท่านที่พร้อมใจถวายงานครั้งสุดท้ายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในครั้งนี้ด้วยใจแห่งความภักดีเช่นเดียวกัน

สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล

ม.ร.ว.รังษิพันธุ์ ยุคล

ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล

ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล และ ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล