Home > Celebrity > Celebrity News > สมาชิกราชสกุลร่วมเดินในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

การจัด ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในการพระราช พิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากจะมีเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ได้แก่ เครื่องสูง พระกลด บังสูรย์พัดโบก บังแทรก พุ่มเงิน พุ่มทอง จามร พระอภิรุมชุมสายแวดล้อมตามพระราชฐานันดรศักดิ์แห่งพระบรมศพพรั่งพร้อมด้วยเครื่องประโคม เช่น สังข์แตร ปี่ กลองชนะ และโขลนพลโยธาแห่นำตามแซงเสด็จ ทั้งคู่แห่ คู่เคียง เป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีสมาชิกราชสกุลตัวแทนจากทุกมหาสาขาร่วมเดินในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วย

โดยเมื่อช่วงเช้าของที่ 26 ตุลาคม 2560 เหล่าราชสกุลที่ได้รับคัดเลือกในการร่วมเดินในริ้วขบวนต่างๆ เดินทางมาอย่างพร้อมเพียงด้วยจิตใจตั้งมั่นที่จะถวายงานเป็นครั้งสุดท้าย นำโดย พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล, ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล, ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์, ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร, ม.ร.ว(หญิง)ปรียนันทนา รังสิต, ม.ล.อภิชัย ชยางกูร, ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล, ม.ล.เรวดี ชยางกูร, พล.อ.ต.หญิงสุรีย์พร บุญจง, คุณพินิท สุทธิเนตร สุทัศน์ ณ อยุธยา คุณณสิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา, คุณชัชนิต มุสิกไชย มหาคุณ, คุณศุภาพิชญ์ ชุมสาย ณ อยุธยา, คุณดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงศ์ ฯลฯ

ดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงศ์ และ พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร และ ม.ร.ว(หญิง)ปรียนันทนา รังสิต

พิธีถวายพระเพลิง

ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ และ ม.ร.ว.เบญจาภา (จักรพันธุ์) ไกรฤกษ์  

คุณหญิงน้อง – ม.ร.ว.เบญจาภา (จักรพันธุ์) ไกรฤกษ์ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิกราชสกุลที่ได้ร่วมเดินในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของริ้วขบวนที่ 3 ในครั้งนี้ เพราะตัวเองยังไม่เคยเข้าร่วมเดินริ้วขบวนในพระราชพิธีใดเลย

“จริงๆ อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกนะ เป็นความตื้นตันอยู่ในอก ตั้งแต่มีการฝึกซ้อมการเดินตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ไม่เคยขาดซ้อมเลย พยายามตั้งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุด อีกอย่างเพื่อเป็นการถวายงานเป็นครั้งสุดท้ายแทนท่านพ่อ (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ) ที่ทรงผูกพันใกล้ชิดและถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9”

ม.ล.หญิง สุรัตวดี ชยางกูร , ม.ล.อภิชัย ชยางกูร , อภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา ,ม.ล.(หญิง)เรวดี ชยางกูร 

พิธีถวายพระเพลิง

อภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา,ธนันต์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา,กิตติพร สังขทัต ณ อยุธยา        

เช่นเดียวกับ คุณนอยน์-ธนันต์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา และคุณเนย – อภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา ที่กล่าวพร้อมกันว่า เป็นเกียรติแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูลมากๆ แม้จะเคยได้ร่วมเดินในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ตั้งแต่งานถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทั้งสองครั้งก่อนหน้านี้มาแล้ว และครั้งนี้ก็เข้าร่วมฝึกจนครบตามกำหนด มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

พิธีถวายพระเพลิง

ศักดิ์โสภณ ดารากร 

ขณะที่คุณศักดิ์โสภณ ดารากร ตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากราชสกุล ‘ดารากร’ เผยว่า “ตอนแรกราชสกุลนี้ตกหล่นไป แต่พอยื่นเรื่องเข้ามา ก็ทำให้ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกจากราชสกุลทุกมหาสาขาที่ได้ร่วมในพระราชพิธีสำคัญนี้ ซึ่งราชสกุลดารากร เหลือสมาชิกคนสุดท้ายแล้ว และตัวเองก็ตั้งใจว่าจะมาร่วมในพระราชพิธีครั้งนี้ให้ได้ เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของผู้คนทั่วโลก”

สุวรา,สุทธิพันธ์,สุภมาศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ส่วนสมาชิกราชสกุล “สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” ที่ได้รับคัดเลือกทั้งสามพี่น้อง คือ คุณเม่น – สุทธิพันธ์, คุณมาศ-สุภมาศ และคุณหมิง-สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “เมื่อคืนที่ผ่านมานอนไม่ค่อยหลับเลย ทั้งตื่นเต้น ทั้งใจหายอย่างบอกไม่ถูก แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้”

นอกจากนี้ยังมีสมาชิกราชสกุลอีกหลายท่านที่พร้อมใจถวายงานครั้งสุดท้ายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในครั้งนี้ด้วยใจแห่งความภักดีเช่นเดียวกัน ( พิธีถวายพระเพลิง )

พิธีถวายพระเพลิง

สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล

ม.ร.ว.รังษิพันธุ์ ยุคล

ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล

ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล และ ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.