Home > Celebrity > Celebrity News > ชื่มชมกับการแสดงชั้นยอดของศิลปินที่ร่วมสร้างสรรค์ “งามวิวัฒน์รัตนโกสินทร์”

นับเป็นกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีสำหรับ  “เดอะวิสดอม โชว์ งามวิวัฒน์รัตนโกสินทร์” โดยบริการเดอะวิสดอม ธนาคารกสิกรไทย ที่ได้ร้อยเรียงทุกคุณค่าของศิลปะการแสดงที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากฝีมือการสร้างสรรค์ด้านการแสดงและดนตรีจากศิลปินชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กำกับและออกแบบการแสดงโดย คุณสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา บรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อำนวยเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณทฤษฎี ณ พัทลุง พร้อมด้วยศิลปินนักร้องชั้นนำที่ให้เกียรติมาร่วมแสดง อาทิ ชรัส เฟื่องอารมณ์, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, ปนัดดา เรืองวุฒิ, ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ, พิจิกา จิตตะปุตตะ

ทั้งนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมชมการแสดงสุดพิเศษในค่ำคืนนี้ ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ท่ามกลางการต้อนรับจากคณะหุ่นละครเล็ก

“เดอะวิสดอมโชว์ งามวิวัฒน์รัตนโกสินทร์” แบ่งเป็น ๘ ชุดการแสดง ไล่เรียงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงยุคปัจุบัน ดังนี้

การแสดงที่๑ “เห่เรือ”

การเห่เรือ ราชประเพณีที่สะท้อนภาพชีวิต ขนบประเพณี ความเชื่อ การละเล่น ผสมผสานกันอย่างลงตัว การเห่เรื่อจะกระทำในโอกาสที่พระมหากษัตริย์ทรงเสด็จพระราชดำเนินกระบวนพยุหยาตราชลมาคร หรือการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ ในครั้งนี้เป็นการแสดงเห่เรือจากบทพระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

การแสดงที่ ๒“ระบำดาวดึงส์”

ระบำดาวดึงส์ คำร้องจากพระนิพนธ์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ เป็นการแสดงมาตรฐานอันหนึ่งของไทย ทรงนิพนธ์บทร้องขึ้นประกอบการแสดงในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังข์ทอง เนื้อร้องพรรณนาถึงความงดงาม ความโอฬารของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และความมโหฬารตระการตาในทิพย์สมบัติของพระอินทร์ ตลอดจนความงดงามของเหล่าเทวดานางฟ้าในสรวงสวรรค์

การแสดงที่๓ “มหาธีรราชเจ้า”

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาศาสตร์ ทรงใช้ศาสตร์การละครสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมอีกทั้งได้ทรงนำบทกวีที่เป็นผลงานจากกวีเอกของโลกมาแปลเป็นภาษาไทยได้อย่างสละสลวยเข้าใจง่าย โดยยังคงความเดิมได้ไว้ไม่เปลี่ยนโดยการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากส่วนหนึ่งของบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

การแสดงที่๔“คลื่นกระทบฝั่ง”

ด้วยพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง โดย นำเพลงคลื่นกระทบฝั่ง ๒ ชั้น ของเก่า มาทรงขยายใหม่ให้เป็นเพลง ๓ ชั้น พร้อมทั้งได้ทรงนำเอาแนวการประพันธ์เพลงแบบสากล โดยใช้เทคนิคลูกล้อ ลูกขัด เข้ามาผสมผสานด้วย ทำให้มีความไพเราะเป็นพิเศษ ผู้ฟังเกิดมโนภาพ นึกถึงระลอกคลื่นในท้องทะเลที่หนุนเนื่องกัน

การแสดงที่๕ “มาลานำไทย”

หลังภาวะสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมครั้งใหญ่ที่กำหนดการดำรงชีวิตใหม่เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะการแต่งกาย ในยุคนั้นรัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวก เพื่อแสดงความเป็นอารยะของชาติไทย การแสดงนี้นำย้อนเวลาไปในช่วงที่บ้านเมืองเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงผ่านบทเพลงสวมหมวก และบทเพลงการประพันธ์ของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ

การแสดงที่๖ “รำวงมาตรฐาน”

สมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการละเล่นรื่นเริงประจำชาติ ได้มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงรำโทนเสียงใหม่ให้เป็นมาตรฐาน มีการแต่งเนื้อร้อง ทำนองเพลงและนำท่ารำจากแม่บทมากำหนดเป็นท่ารำเฉพาะแต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผน การแสดงนี้ได้นำเพลงที่ใช้ในรำวงมาตรฐานมาบรรเลง ได้แก่ งามแสงเดือน รำสิมารำ ยวนย่าเหล และดวงจันทร์วันเพ็ญ

การแสดงที่๗ “สุนทราภรณ์”

บทเพลงที่ขับกล่อมจิตใจของคนในยุคก่อนได้เป็นอย่างดี เอกลักษณ์การประพันธ์เพลงของครูเอื้อ สุนทรสนาน ผนวกกับการขับร้อง และการบรรเลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ที่ไม่มีใครสามารถเทียบเทียมได้ ถือเป็นบทเพลงของคนไทยในยุคสมัยรัชกาลที่ ๙ อย่างแท้จริง เพลงที่ใช้บรรเลงในการแสดงชุดนี้ ได้แก่ นางฟ้าจำแลง มองอะไร ศรรัก พรานล่อเนื้อ พรหมลิขิต และชื่นชีวิต

การแสดงที่๘ “ดนตรียุค ๗๐”

กาลเวลาที่ผ่านไปทำให้การฟังเพลงของยุคต่างๆ มีวิวัฒนาการมากขึ้น โดยมีรากฐานมาจากเพลงสุนทราภรณ์ เพลงลูกกรุง และได้รับอิทธิพลอีกส่วนมากจากเพลงสากลของอีกซีกโลกหนึ่ง จนกลายเป็นดนตรียุค ๗๐ แม้ลักษณะของดนตรีที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังมีคำร้องที่ไพเราะงดงาม มีความหมายกินใจผู้ฟังเป็นอย่างดี เพลงที่ใช้บรรเลงในการแสดงชุดนี้ ได้แก่ ทัศนาจร ทะเลไม่เคยหลับ และเป็นไปไม่ได้

 

ปิดท้ายการแสดงด้วย บทเพลง “แผ่นดินของเรา” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่หลอมรวมจิตใจของคนไทยทุกคน

 

เป็นค่ำคืนที่ทุกความทรงจำจากอดีตถึงปัจจุบันได้ถูกนำมาถ่ายทอดไว้ใน “เดอะวิสดอม โชว์ งามวิวัฒน์รัตนโกสินทร์” อย่างงดงาม…มิลืมเลือน

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.