Home > Celebrity > Celebrity News > สามบริษัทยักษ์ใหญ่ มหาเศรษฐีประเทศไทยทุ่มงบกว่าพันล้าน ตอบจดหมายนายกฯ

สามบริษัทยักษ์ใหญ่ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 หลังจากที่ได้รับจดหมายปิดผนึกจากนายกรัฐมนตรี มหาเศรษฐีประเทศไทยทุ่มงบกว่าพันล้าน ตอบจดหมายนายกฯ พร้อมเสนอโครงการที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อช่วยเหลือในระยะยาว

เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้ดำเนินการไปแล้วรวมมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท อาทิ โรงงานหน้ากากอนามัยฟรี โครงการมอบอาหารต้านภัยโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ แจกอุปกรณ์สื่อสารให้โรงพยาบาล ให้ดาต้า หุ่นยนต์ ซิมอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ส่วนโครงการที่เสนอและต้องทำอย่างเร่งด่วนและระยะต่อไป ที่จะวางแผนดำเนินการเพิ่มเติม อาทิ โครงการปลูกน้ำ พัฒนาแหล่งระบบชลประทานเป็นแก้มลิง 4.0 โครงการเกษตรผสมผสาน ทำโครงการต้นแบบ 4 ประสานเพิ่มรายได้เกษตรกร โครงการแพลตฟอร์มออนไลน์ เรียนทางไกลและแพทย์ทางไกล โครงการวิจัยสู้ภัยโควิด-19 ทั้งวิจัย Test kit, วัคซีน และยารักษาโรค เป็นต้น

“ผมถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประเทศ โดยเฉพาะในยามวิกฤติ เครือซีพีพร้อมสนับสนุนรัฐบาล และเป็นกำลังใจให้นายกฯและรัฐบาลนำประเทศชาติ ก้าวผ่านสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ถือเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงของประเทศและของโลกในครั้งนี้ และขอยกย่องความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทุกครั้งที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติจะเห็นความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับวิกฤติครั้งนี้ โดยในส่วนของซีพี ได้ดำเนินการไปแล้วรวมมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท พร้อมเสนอโครงการที่จะดำเนินการในระยะต่อไป”

กลุ่มธุรกิจ TCP

ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มธุรกิจ TCP ได้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งในรูปแบบของเงินบริจาคและการใช้ศักยภาพของธุรกิจในกลุ่ม โดยวงเงินมูลค่ารวมมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท หลังได้รับจดหมายจากนายกฯ ครอบครัวอยู่วิทยา จะให้การสนับสนุนเงินทุนเบื้องต้นจำนวน 300 ล้านบาท

“ครอบครัวอยู่วิทยาขอร่วมเป็นหนึ่งในทีมประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนให้โครงการนี้เกิดเป็นภาพใหญ่ที่ชัดเจน สวยงาม และแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นถึงแนวทางการนำพาคนไทยให้ก้าวพ้นวิกฤตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 และเมื่อทุกคนร่วมกันทำ ไม่ว่าจะมีวิกฤตร้ายแรงใดๆ เกิดขึ้นอีก เราก็จะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ มีอาหารบริโภคได้อย่างยั่งยืน สังคมก็จะยั่งยืน และประเทศชาติก็จะยั่งยืนในที่สุด”

กลุ่มเซ็นทรัล

คุณทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เปิดเผยมาตรการสร้างรายได้ให้กัประชน หลังได้รับจดหมายจากนายกฯ สำหรับมาตรการแรก สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างรายได้ โดยการเปิดพื้นที่ขายสินค้าใน 100 ศูนย์การค้า 44 จังหวัด และในช่องทางออนไลน์ มูลค่ารวมกว่า 550 ล้านบาท ฟรี เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกร และ ผู้ประกอบการขนาดเล็กกว่า 16,000 รายใน 44 จังหวัด

ขณะเดียวกันได้อนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาท เพื่อรับซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกร และชุมชน นำมาจำหน่ายในศูนย์การค้า และ ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ และสร้างอาชีพแก่ชุมชน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น รวมถึงการช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพ จากเงินลงทุน 150 ล้านบาท ผ่านโครงการ เซ็นทรัล ทำ และสร้างอาชีพแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น รวมถึงการช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพ ใช้ งบประมาณ 150 ล้านบาท

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.