Home > Celebrity > Celebrity News > ‘ทิม -พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ และ ‘หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์’ ร่วมสนับสนุนเป้าหมาย SDGs

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึง 17 เป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทย สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) เปิดตัวแคมเปญ #isupportSDGs โดยร่วมกับคนดังกว่า 28 คน รณรงค์สนับสนุนแต่ละเป้าหมายผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งบนอินสตาแกรม และเฟสบุ๊ค

คุณมาร์ติน ฮาร์ท-แฮนเซ่น รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “การขับเคลื่อนสังคมไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในปี 2030 ตามที่องคการแห่งสหประชาชาติกำหนด ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม การที่ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิงมาช่วยกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เห็นว่าศิลปิน นักร้อง คนในวงการบันเทิง รวมถึงคนดังแขนงต่างๆ อยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าบนหนทางการพัฒนาที่ยั่งยืน หวังว่าการลุกขึ้นมาของพวกเขาในครั้งนี้จะช่วยจุดประกายให้สังคมไทยให้ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและร่วมกันผลักดันประเทศไทยให้บรรลุ SDGs ทั้ง 17 ข้อ อันเป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาของ UN ที่มีความกว้างขวางและครอบคลุมแทบทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทั้งด้านผู้คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ละมีการตกลงร่วมกันโดยผู้นำกว่า 190 ประเทศทั่วโลกนั้น มีเป้าหมายที่จะบรรลุให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่ง UNDP ประเทศไทย มีหน้าที่ในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หนึ่งในผู้สนับสนุนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “คุณทิม – พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ตัวแทนการพัฒนา “เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจนให้หมดไป” ได้บอกถึงเหตุผลที่่เลือกเป้าหมายดังกล่าวจาก 17 เป้าหมายและความรู้สึกที่ UNDP ประเทศไทยเลือกให้เป็นตัวแทนในการสนับสนุน SDGs ว่า

“จากหน้าที่การงานและประสบการณ์ในชีวิตทำให้ผมได้ทำงานกับชาวนา ชาวไร่ทั่วโลกและคนหาเช้ากินค่ำ ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการต่างๆ ทำให้เข้าใจถึงการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เท่ากัน ซึ่งถึงแม้ว่าเค้าต้องการพัฒนาชีวิตแค่ไหนก็ยากลำบากเหลือเกิน แม้เราจะโชคดีและเกิดมาในชนชั้นกลาง แต่ก็เข้าใจคนหาเช้ากินค่ำ และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น การประกันสุขภาพ รวมถึงการศึกษาที่น้อยไป ถามว่าเราจะทำทรัพยากรที่มีเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อเค้าได้ไหม? ผมว่าทำได้ การขจัดความยากจนก็ได้ถูกพัฒนาไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความเข้าใจถึงประชากรที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ แต่ก็ยังมีประชากรหลายร้อยล้านคนที่ยังอยู่ในวงจรชีวิตความยากจนนี้”

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่มาช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย UNDP ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ และหวังว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราที่มีประสบการณ์ ได้เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่ยุติธรรม ได้เห็นความไม่เท่าเทียม หรือความยากจน จะทำให้เราเข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้น ซึ่งรุ่นลูกและรุ่นต่อๆไปของเรา จะได้อยู่ในโลกที่ดีขึ้น สะอาดขึ้น และเขียวขึ้นและก็เท่าเทียมมากขึ้น”

นอกจากนี้คุณหมอจิตอาสา “คุณเจี๊ยบ- ลลนา ก้องธรนินทร์” นางสาวไทยประจำปี 2549 ยังได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน “เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี” เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของคุณภาพชีวิต

ส่วน “คุณสิงห์ – วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล” เลือกสนับสนุนเป้าหมายที่ 16 สันติภาพ ความยุติธรรม และองค์กรที่มั่นคง โดยให้เหตุผลว่า ตัวเองทำสารคดีอยู่แล้วซึ่งได้เดินทางและสัมผัสชีวิตคนทั่วโลกในบริเวณที่เป็น conflict zone อยู่บ่อยๆ เป้าหมายที่16 จึงใกล้ตัวมากที่สุด ซึ่งตนพร้อมเป็นกระบอกเสียงในการสนับสนุน SDGs ให้คนไทยรู้จักเรื่องนี้มากขึ้น

สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs แบ่งเป็น 17 ประการ ได้แก่

เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน

เป้าหมายที่ 2 การยุติความหิวโหย

เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ

เป้าหมายที่ 6 การมีน้ำและสุขาภิบาลที่ดี

เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

เป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ

เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12 การผลิตและบริโภคที่มีความรับผิดชอบ

เป้าหมายที่ 13 การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเล

เป้าหมายที่ 15 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรบนบก

เป้าหมายที่ 16 สันติภาพ ความยุติธรรม และองค์กรที่มั่นคง

เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยการขับเคลื่อนในประเทศไทยมี 28 คนดังจากหลากหลายวงการเข้าร่วมแคมเปญสนับสนุนเป้าหมายแต่งต่างกันไป พิ่ให้เกิดความหลากหลายในการช่วยกันพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนทั้ง คุณก้องหล้า ยอดจำปา หรือ ก้อง ห้วยไร่ , คุณกันต์ กันตถาวร, คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ ,คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์, คุณชนาธิป สรงกระสินธ์ ,คุณชุติมา ลิ้มเจริญรัตน์ , คุณณฐพร เตมีรักษ์, คุณณภัทร เสียงสมบุญ, คุณณัฐฐาวีรนุช ทองมี, คุณณัฐวุฒิ สะกิดใจ, คุณเทย่า โรเจอร์ส, คุณธัญชนก มูลนิลตา, คุณนิติ ชัยชิตาทร, คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ,คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์, คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร, คุณแพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด, คุณภพธร สุนทรญาณกิจ , คุณเรย์ แมคโดนัลด์, คุณลลนา ก้องธรนินทร์ , คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล , คุณวิชญาณี เปียกลิ่น , คุณศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ,คุณศิรพันธ์ อภิรักษ์ธนากร, คุณอนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, คุณอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ,คุณอิศรา กิจนิตย์ชีว์ และ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ขอเชิญชวนให้คนไทยร่วมสนับสนุนแคมเปญ #isupportSDGs #UNDPThailand โดยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ บนเฟสบุ๊ค โดยเลือกกรอบเป้าหมาย SDGs ที่ ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. เป็นต้นไป โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมถึงวิธีการสนับสนุนแคมเปญที่ FB: UNDPThailand

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.