Home > Celebrity > Celebrity News > กลับมาเป็นฆราวาสอีกครั้ง ‘โอจีฟ-วิตต์ ก้องธรนินทร์’ หลังอุปสมบทหนึ่งเดือนเต็ม

ต้องรอร่วมอนุโมธนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ เมื่อ ‘โอจีฟ-วิตต์ ก้องธรนินทร์’ ลูกชายคนโตของคุณแม่เมย์-วินิตตา ก้องธรนินทร์ และ คุณพ่อสุเทพ ก้องธรนินทร์ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุหนึ่งเดือนเต็ม ก่อนกลับมาเป็นฆราวาสอีกครั้งในวันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาพอดีค่ะ

“เมื่อลูกกลับมาเป็นฆราวาสอีกครั้งในวันเกิด 4 กรกฎาคม 2020 เป็นคนดีต่อสังคมและครอบครัวรุ่งเรืองนำพาครอบครัวให้เข้มแข็งรุ่งเรืองนะลูกสาธุในบุญกุศลครั้งนี้นะคะลูกทำให้พ่อแม่สุขใจ”

 

หลังจากที่ลาบรรพชาแล้ว สองพี่น้องทั้งคุณโอจีฟ และคุณเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์ ก็ได้ทำการล้างเท้าให้คุณพ่อ-คุณแม่ พร้อมทั้งกราบ และรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ เห็นแล้วต้องขอชื่นชมในความน่ารักของลูกๆทั้งสองคนเลยค่ะ ไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะว่าทั้งคุณพ่อสุเทพ และคุณแม่เมย์ภูมิใจในตัวลูกๆทั้งสองมากขนาดไหน

………………………………………………………………………………………………………………………..

Cr. ployandkids, waylafc
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.