Home > Celebrity > Celebrity News > เรียนรู้วิถีพอเพียง ‘ครอบครัวอยู่วิทยา’ พาลูกหลานดูงานโครงการพึ่งตน เพื่อชาติ

เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยก่อนหน้านี้ เป็นเหตุให้ ‘ครอบครัวอยู่วิทยา’ ผุดโครงการพึ่งตน เพื่อชาติ นำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ มาร่วมช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ให้ได้ 1 ล้านคน โดยใช้งบประมาณถึง 300 ล้านบาท

ครอบครัวอยู่วิทยา

โดยมี คุณผึ้ง-พรรณราย พหลโยธิน ทายาทรุ่น 3 ผู้ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้บริหารโครงการพึ่งตน เพื่อชาติ ซึ่งเป็นโครงการของครอบครัวอยู่วิทยา ที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ และรับมือได้กับทุกวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ครอบครัวอยู่วิทยา

“วันนี้มาเรียนรู้วิถีชีวิตอยู่แบบพอเพียง ของโครงการ ‘พึ่งตน เพื่อชาติ โดยครอบครัวอยู่วิทยา’ ชอบมาก สนุกมากเลยครับ” น้องกระทิง อยู่วิทยา

โครงการนี้ตั้งอยู่ ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณเฉลียว อยู่วิทยา ที่มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้คนในครอบครัวในการเรียนรู้ถึงบุญคุณของประเทศจากรุ่นสู่รุ่น

ถือเป็นอีกหนึ่งโคงการเพื่อสังคมของครอบครัวอยู่วิทยา ที่มีความตั้งใจจะช่วยเหลือคนไทยในช่วงภาวะวิกฤตค่ะ ทาง HELLO! ต้องขอชื่นชมในความตั้งใจของทายาททุกรุ่น ที่สานต่อเจตนารมย์ของคุณเฉลิม และทำให้เกิดโครงการพึ่งตน เพื่อชาติ อย่างในวันนี้ค่ะ

…………………………………………………………………………………………………………

Cr. namfon_yoovidhya
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.